Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Instabiel riool Best-West wordt aangepakt

Donderdag 9 februari 2017

Vrijdag 9 december 2016 werden de op- en afritten van Best-West voor ruim één week afgesloten. Bij een routine controle werd zichtbaar dat het riool onder de op- en afritten bij de A2 onstabiel is. Inmiddels zijn er noodmaatregelen genomen en is Waterschap De Dommel aan de slag gegaan om het riool definitief te herstellen.

Maatregelen

Het repareren en of vervangen van het stuk riool kan op verschillende manieren. Het waterschap heeft daarbij kosten, tijd, minimale verkeershinder en duurzaamheid als uitgangspunt meegenomen. Op dit moment wordt één voorkeursvariant uitgewerkt. Dat betreft, aan zowel de West als Oost kant, het boren van een nieuw stuk rioolbuis. Dit sluit vervolgens aan op de huidige stalen rioolbuis die onder de A2 ligt. Het waterschap is op dit moment met de aannemer in overleg over planning, aanpak en kosten. Afhankelijk van de uitkomst kan de maatregel nog aangepast worden.

De verwachting is dat half februari de knoop doorgehakt wordt. De werkzaamheden kunnen daarna vrij snel van start gaan en duren minimaal tot juli 2017. Een eerste kosten indicatie zit op 1,8 miljoen euro.

Instabiel riool

Waterschap De Dommel zorgt voor schoon, voldoende en veilig water. Dagelijks stroomt er miljoenen liters afvalwater door de rioolbuizen om vervolgens op de rioolwaterzuivering gezuiverd te worden. Het riool moet uiteraard in goede staat verkeren en dat monitort het waterschap zorgvuldig.

Bij een controle werd duidelijk dat de rioolbuizen aan de West en Oost kant van afrit Best-West scheuren vertonen. De  op- en afritten werden in overleg met RWS, afgesloten in verband met het gevaar voor een weginzakking. Het grondwaterpeil wordt nu continu gemeten, waarmee een eventuele verzakking tijdig wordt gesignaleerd en er direct ingegrepen kan worden. Er is nu een tijdelijk pompinstallatie over de weg gelegd als noodvoorziening, voor het geval het riool toch onverwacht instort. De installatie zorgt er dan voor dat het rioolwater van Best en Oirschot toch naar de zuiveringsinstallatie wordt getransporteerd. Daarnaast zal de installatie gebruikt worden om afvalwater te verpompen tijdens de uitvoering van de definitieve herstelwerkzaamheden.

Neem voor meer informatie en/of vragen contact op met Waterschap de Dommel.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu