Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Lintjesregen 2016: uitreiking Koninklijke onderscheidingen

Dinsdag 26 april 2016

Dinsdag 26 april kregen zes Bestenaren een Koninklijke onderscheiding in het kader van Koningsdag. Drie inwoners worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau (LON) en drie inwoners tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau (RON).

Burgemeester Anton van Aert reikte de onderscheidingen bij de gedecoreerden thuis en op locatie uit. Hij werd hierbij vergezeld door wethouders Peet van de Loo, Bert van Drunen, John Verheijen en Marc van Schuppen.

Foto's: Michiel Wasmus Photography

Mevrouw A.E.J. (Annelies) Berende – van der Heijden (geb. 22-03-1948) - RON

Gedecoreerde mevrouw Annelies Berende

Mevrouw Annelies Berende is vanaf 1972 voor de gemeenschap actief. Vanuit haar gemeenschapszin ontwikkelde zij diverse interessegebieden met als drijfveer het verbeteren van leefgenot voor allen die het aangaat. Als lid van de WMO-Adviesraad ondersteunt zij cliënten die om een hulpvraag verlegen zitten. Sinds 1982 is zij tweemaal per jaar coördinator scholenwerkgroep IVN Best. De groepen 7 van alle scholen in Best worden aangemoedigd om natuurverkenning te doen. Ook de kinderwoorddienst in de kerk, de maandelijkse voorbereiding van de heilige mis en het collecteren voor diverse goede doelen doet zij graag. Waren haar activiteiten in het begin op mensen in haar directe omgeving gericht (activiteitenbegeleiding en wijkzorg), is zij de laatste vijftien jaar actief voor landelijke organisaties. Met veel inlevingsvermogen strijdt zij bij het LOMOZ (een inspirerend en samenbindend platform en netwerk voor, van en door ondernemingsraden en overige partners in de zorg) voor het verbeteren van de kwaliteit binnen de werkbeleving van de medewerkers in de landelijke zorg. En dat is zeker geen sinecure.

Mevrouw J.E.C. (José) de Bresser (geb. 24-12-1959) - LON

Gedecoreerden mevrouw José de Bresser en mevrouw Maria Spaninks

Mevrouw José de Bresser is een vrijwilliger pur sang. Iemand met het hart op de goede plaats, zo wordt zij gekenmerkt. Sinds 1999 biedt zij dementerenden en mensen met een verstandelijke beperking extra zorg. Haar sociale betrokkenheid, het bezoeken van zieke kinderen, de aandacht die zij heeft voor het behoud van de natuur, zijn allen van grote betekenis voor de gemeenschap. De aandacht die zij aan allen schenkt en de idealen die zij nastreeft en realiseert, worden herkend en gekend. Zo ook haar bewogen zorg voor een rust- en stiltegebied in haar buurtschap. Dat zij in haar drukke bestaan ook de zorg voor moeder heeft, zegt veel over haar zorgzame karakter. Vrijwilligers weet zij te enthousiasmeren. Haar open luisterhouding, geduld en het goed kunnen observeren, raakt de essentie van haar dagelijkse passie. Met haar dieren en vrijwilligers trekt ze samen met haar zus door Brabant om dementerenden, mensen met een beperking of zieke kinderen in het ziekenhuis te bezoeken.
Ook haar zus Maria Spaninks uit Hilvarenbeek werd bij deze gelegenheid in Best onderscheiden.

De heer A. (Bram) Flierman (geb. 26-05-1930) - LON

Gedecoreerde meneer Bram Flierman

De heer Bram Flierman is al meer dan 40 jaar actief in het verenigingsleven. Voor zijn onafgebroken actieve betrokkenheid bij atletiekvereniging Generaal Michaelis zijn nauwelijks woorden te vinden. Een man van zijn leeftijd, die nog zo vitaal is en midden in het leven staat, is een voorbeeld voor velen. Zijn niet-aflatende (sportieve) zorg voor de gemeenschap wekt veel bewondering. Hij is met recht iemand die vanwege zijn brede inzet voor Best opvalt als actief mens. Hiervoor heeft hij in 1987 de eremedaille in goud ontvangen. Zijn activiteiten op het organisatorische, administratieve, culturele en uitvoerende vlak zijn bewonderingswaardig. Uit zijn financiële inzichten (ook in moderne technieken) om bijvoorbeeld de incasso's te automatiseren en anno 'deze tijd' te maken, blijkt dat hij met zijn tijd meegaat! Bram Flierman is een inspirerende persoonlijkheid. De levenslust straalt van zijn gezicht, zijn gebaren en woorden af en dat brengt hij over op anderen. Daarbij blijft hij bescheiden, een eigenschap die hem siert.

Mevrouw T.M.N.W. (Theamarie) Geilleit-Goossens (geb. 24-08-1955) - LON

Gedecoreerde mevrouw Theamarie Geilleit-Goossens

Mevrouw Theamarie Geilleit is sinds 1972 voor de gemeenschap op breed maatschappelijk en cultureel vlak actief. In 1972 is zij als acoliet en lector met haar verdiensten gestart in het kerkbestuur van de Clemenskerk in Nuenen en later in die van de RK parochie St. Odulphus van Brabant. Mevrouw is  ook actief voor de Bestse Omroep. Met name denkt zij mee over het programma aanbod en verte-genwoordigt zij de richting Religie. Kerkelijke waarden hebben haar aandacht en voor de gemeenschap Best denkt zij graag mee over de inhoudelijkheid van de programma's. Als bestuurslid van het primair onderwijs in Best (1997-2011) dacht en deed zij mee met alle ontwikkelingen waar het onderwijs mee te maken heeft. Als actief lid van de buurtvereniging toonde zij een groot hart voor het wel en wee van de jeugd in de buurt. Wekelijkse activiteiten die de creativiteit van de jeugd aanwakkeren zijn daar onderdeel van. Passie, medeleven en inlevingsvermogen en betrokken zijn bij haar medemens, zijn enkele van haar kwaliteiten. Zij is onbaatzuchtig in de volle breedte van de samenleving in de weer.

De heer J.C. (Hans) van Velde (geb. 30-12-1954) - RON

Gedecoreerde meneer Hans van Velde

De heer Hans van Velde is al ruim veertig jaar voor de gemeenschap op diverse gebieden actief. Hij startte zijn vrijwilligersactiviteiten met het oprichten van een basketbal sportclub waarbij hij geen enkele taak schuwde. Niet voor niets leverde hem dat het erelidmaatschap op. Hans van Velde heeft veel tijd besteed aan het stimuleren van de homo-lesbische-biseksuele (holebi) emancipatie. Achter de schermen werkte hij mee aan de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor partners van gelijke sekse. Hij lanceerde het idee van de grachtenparade in Amsterdam en initieerde Roze Maandag bij de Tilburgse kermis. Dit zijn maar enkele van de projecten die hij heeft opgezet en waar hij grondlegger van was. Ook dankzij zijn ideeën en initiatieven is in onze samenleving een beweging ontstaan, waardoor homoseksuelen emancipeerden en een zichtbaarder plaats in onze maatschappij verwierven. In Best zet Hans van Velde zich in voor de belangen van de buurt, hetgeen blijk geeft van zijn diepe maatschappelijke betrokkenheid.

De heer H.J. (Harold) van de Ven (geb. 19-11-1969) – RON

Gedecoreerde meneer Harold van de Ven

De heer Harold van de Ven is een man die midden in de gemeenschap Best staat. Gemeenschapszin, aandacht hebben voor de medemens, hulp bieden aan mensen in derde wereldlanden zijn enkele van zijn passies. Zijn visie om de uitstraling van het dorp recht te doen, straalt af van alle acties die hij onderneemt. Vanaf de jaren negentig is gedecoreerde actief. Zijn niet aflatend enthousiasme voor diverse sporten en het coachen van de verschillende teams in sportclubs, zegt iets over hem. Hij is een inspirerend mens die anderen weet te raken en enthousiasmeren. Gedreven en betrokken is hij één van degenen die de huisvestingsproblematiek in ontwikkelingslanden bestrijdt. Een project als een bouwkundig advies voor een blindenschool in Nepal (eye for Nepal) is daar een voorbeeld van. Initia-tiefrijk als hij is, zet hij zich ook in voor het werven van sponsorgelden voor velerlei activiteiten. Duur-zaamheid en het bewust zijn van het milieu zijn onlosmakelijk met hem verbonden.  Bijdragen aan het sociale leven in Best en ver daarbuiten zit hem in het bloed. Gemotiveerd partijen bij elkaar brengen en verbinden. Praten met mensen om de openbare ruimte zinvol te gebruiken. Niet als professional, maar als dorpsgenoot met oprechte interesse. Kortom, een man met passie.


 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu