Nieuwbouwproject Aarlesche Erven

De voorbereidingsfase voor het ontwikkelen van de nieuwbouwwijk Aarlesche Erven is in volle gang. 

Logo Aarlesche Erven: Rijk wonen in het groenIn Aarlesche Erven creëren we een ontspannen, groene woonomgeving. Een soort beleefbaar landschap waar bewoners genieten van de natuur. Niet alleen bij het thuis komen, maar ook bij het thuis zijn. Hierbij kunnen bewoners elke dag kiezen voor de rust en het recreëren in het buitengebied (Het Groene Woud), het ontmoeten van ‘buren’ in de ruim ingerichte buitenruimte, bijvoorbeeld in de ‘wildernis’ midden in het plangebied of de dynamiek van de stedelijke voorzieningen.

Locatie

Deze nieuwe wijk ligt aan de noordwestzijde van Best. De globale grenzen van het gebied zijn de Ringweg, Sint Antoniusweg, Kapelweg, Aarleseweg, Mosselaarweg en Broekstraat.

Werkzaamheden van start!

24 augustus 2020 ging de eerste schop de grond in voor het bouwrijp maken van het gebied. De komende periode legt de aannemer de bouwwegen en rioolsystemen aan. Ook werken we aan het klaarmaken van de verschillende bouwpercelen. Als de bouwwegen klaar zijn, rijdt het vrachtverkeer direct vanaf de rotonde de woonwijk in. Deze wegen moeten we eerst aanleggen, dus mogelijk ervaren omwonenden hiervan enkele dagen wat hinder. Wij gaan ons best doen de bouwwegen zo snel mogelijk klaar te hebben.

Inschrijven woningen nog niet mogelijk

We zijn goed op dreef! De eerste contouren voor de nieuwe, groene woonwijk Aarlesche Erven zijn ondertussen zichtbaar. Bij de gemeente komen veel vragen binnen over Aarlesche Erven. Deze vragen gaan vooral over de woningbouw en de termijn waarop het mogelijk is om in te schrijven. Op dit moment is dit helaas nog niet bekend. We verwachten daar eind 2020 duidelijkheid over te hebben. De woningbouw start volgens planning in 2021.

Op dit moment kunt u zich nog niet inschrijven voor de woningen. Wilt u een e-mail ontvangen zodra bekend is welke projectontwikkelaars de woningen gaan realiseren? Laat dan hieronder uw e-mailadres achter.

E-mailservice



Alle velden met een * zijn verplicht

Vragen over de werkzaamheden?

Dan staat aannemer Van der Zanden voor u klaar. U kunt de aannemer bereiken via telefoonnummer (013) 51 31 337. Met overige vragen kunt u terecht bij de gemeente via AarlescheErven@gembest.nl.

Bestemmingsplan

In de vergadering van 17 juni 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het raadsbesluit en bijbehorende stukken zijn online te raadplegen.

Impressies van de nieuwbouwlocatie

Hoofdstructuur Aarlesche Erven:

Houtsingels, linten, plaatsen, natuur van Het Groene Woud.
De ruggengraat van het plan: 'de wildernis'.

Kaartje hoofdstructuur Aarlesche Erven

Groen raamwerk

Diverse woonsferen:

  • Groene Woud wildernis (houtsingels, poelen, bos, Groene Woud solitairen, wadi, rabatten, greppel)
  • Groene Woud gaarden (houtsingels, hoogstamboomgaarden, buurttuinen, bessenstruweel)
  • Groene Woud Erven (meerstammige fruitbomen, Groene Woud reus, snoephagen)
  • Groene Woud Lint (asymmetrisch profiel, bomenrij buitenzijde)

Tekening woonsferen Groene Woud

Impressie eetbaar landschap: buurttuinen

Sfeerafbeelding eetbare tuinen

Verkeersstructuur

  • 2 aansluitingen op rotondes aan de Ringweg.
  • Nauwelijks wijkvreemd autoverkeer.
  • Het stimuleren van wandelen en fietsen: Hoofdfietsstructuur en Informeel netwerk (ommetjes)

Kaartje verkeer Aarlesche Erven

Bekijk de animatie om de nieuwbouwwijk nu al te beleven.

Woningtypen

In Aarle komen verschillende woningtypen.

Start verkoop woningen

Naar verwachting start de verkoop van de woningen in 2021. De verkoop gaat via de ontwikkelende partijen. Welke partij als eerste gaat ontwikkelen is op dit moment nog niet bekend.

Start bouw woningen

Waarschijnlijk in 2021.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project Aarlesche Erven? Neem dan contact op met de gemeente. Dit kan per e-mail AarlescheErven@gembest.nl. Graag bij onderwerp ook ‘Aarlesche Erven’ vermelden. Bellen kan ook: 14 0499.