Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Nieuwbouwproject Aarlesche Erven

De voorbereidingsfase voor het ontwikkelen van de nieuwbouwwijk Aarlesche Erven is momenteel in volle gang. Deze nieuwe wijk ligt aan de noordwestzijde van Best. De globale grenzen van het gebied zijn de Ringweg, Sint Antoniusweg, Kapelweg, Aarleseweg, Mosselaarweg en Broekstraat.

Het doel is om in Aarlesche Erven een ontspannen, groene woonomgeving te creëren. Een soort beleefbaar landschap waar bewoners genieten van de natuur. Op 26 september 2018 is het stedenbouwkundig plan gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden. Dit plan is gebaseerd op de huidige kwaliteiten van het gebied. Het moet een locatie worden waarin bewoners niet alleen een groene beleving hebben bij het thuis komen, maar ook bij het thuis zijn. Hierbij kunnen ze elke dag kiezen voor de rust en het recreëren in het buitengebied (Het Groene Woud), het ontmoeten van ‘buren’ in de ruim ingerichte buitenruimte, bijvoorbeeld in de ‘wildernis’ midden in het plangebied of de dynamiek van de stedelijke voorzieningen.

Stedenbouwkundig plan

In het stedenbouwkundig plan staat de ambitie in hoofdlijnen beschreven die de gemeente heeft met de uitbreidingslocatie Aarlesche Erven, zoals de hoofdstructuur, de infrastructuur, de groenstructuur en de ambities voor de diverse bouwvelden. Het gaat dan meer over de sfeer en identiteit van de locatie. De verdere detailuitwerking zoals het type woningen vindt later plaats. Er komen in elk geval verschillende woningtypen.

Bestemmingsplan

In zijn vergadering van 17 juni 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 8 augustus 2019 zes weken ter inzage voor de beroepsfase. De indieners van een zienswijze ontvangen hierover begin augustus meer informatie. Het raadsbesluit en bijbehorende stukken zijn online te raadplegen.

Impressies van de nieuwbouwlocatie

Hoofdstructuur Aarlesche Erven:

Houtsingels, linten, plaatsen, natuur van Het Groene Woud.
De ruggengraat van het plan: 'de wildernis'.

Groen raamwerk

Diverse woonsferen:

 • Groene Woud wildernis
 • Groene Woud gaarden
 • Groene Woud Erven
 • Groene Woud Lint

Impressie eetbaar landschap: buurttuinen

Verkeersstructuur

 • 2 aansluitingen op rotondes aan de Ringweg.
 • Nauwelijks wijkvreemd autoverkeer.
 • Het stimuleren van wandelen en fietsen: Hoofdfietsstructuur en Informeel netwerk (ommetjes)

Bekijk de animatie om de nieuwbouwwijk nu al te beleven.

Woningtypen

In Aarle komen verschillende woningtypen.

Start verkoop woningen

Naar verwachting start de verkoop van de woningen in het najaar van 2020.  De verkoop gaat via de ontwikkelende partijen. Welke partij als eerste gaat ontwikkelen is op dit moment nog niet bekend.

Start bouw woningen

Waarschijnlijk in 2021.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project Aarlesche Erven? Neem dan contact op met de gemeente. Dit kan per e-mail AarlescheErven@gembest.nl. Graag bij onderwerp ook ‘Aarlesche Erven’ vermelden. Bellen kan ook: 14 0499.

Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht
Sluit het menu