Kunstwerken

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd wat de achtergrond is van een bepaald kunstwerk in de gemeente? Op dit onderdeel van de website vindt u informatie over de kunstwerken, zoals wie de kunstenaar is, hoe lang het kunstwerk er al staat, met welk materiaal het gemaakt is of vanuit welke gedachten het werk is ontstaan.

Groot onderhoud aan kunstwerken in Best

Om onze kunstwerken in de openbare ruimte in een goede conditie te brengen en te houden, is er eind 2013 begonnen met groot onderhoud aan alle kunstwerken. Dit groot onderhoud wordt in 2014 afgerond. Vanaf 2015 krijgen de kunstwerken jaarlijks onderhoud.

De adressen op een kaart getoond.
 1. Arbeider (Cornelis van Riel)
 2. Circulatie
 3. De Leeuweriken
 4. Geknakt
 5. Grenspaal/Tolpaal
 6. IJsbeeld
 7. Kunstwerk Hans van Engeland
 8. Mol
 9. Monument Joe Mann (bij het paviljoen)
 10. Monument Joe Mann - gedenksteen
 11. Monument Kruispark
 12. Monument voor een universeel huwelijk (muziekstuk)
 13. Relatie I, II en III
 14. Schots gedenkteken
 15. Tafel II
 16. Toegangspoort Joe Mann Theater
 17. Vijf zuilen en helix
 18. Vijver gemeentehuis
 19. Vogels
 20. Wandinstallatie Toon Teeken
 21. Zonnewijzer

Adviescommissie Beeldende Kunst

De gemeente heeft een Adviescommissie Beeldende Kunst. Deze commissie adviseert de gemeente over de realisering van kunstwerken voor de openbare ruimte. Ze begeleidt hierbij de locatiebepaling, de opdrachtformulering en het proces van uitvoering. Is de commissie betrokken geweest bij de totstandkoming van een kunstwerk? Dan kunt u dit teruglezen bij de beschrijving van de kunstwerken

Sluit het menu