Kunstwerken

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd wat de achtergrond is van een bepaald kunstwerk in de gemeente? Op dit onderdeel van de website vindt u informatie over de kunstwerken, zoals wie de kunstenaar is, hoe lang het kunstwerk er al staat, met welk materiaal het gemaakt is of vanuit welke gedachten het werk is ontstaan.

Groot onderhoud aan kunstwerken in Best

Om onze kunstwerken in de openbare ruimte in een goede conditie te brengen en te houden, is er eind 2013 begonnen met groot onderhoud aan alle kunstwerken. Dit groot onderhoud wordt in 2014 afgerond. Vanaf 2015 krijgen de kunstwerken jaarlijks onderhoud.

De adressen op een kaart getoond.
 1. Arbeider (Cornelis van Riel)
 2. Circulatie
 3. De Leeuweriken
 4. Drie pompsystemen
 5. Geknakt
 6. Grenspaal/Tolpaal
 7. IJsbeeld
 8. Kunstwerk Hans van Engeland
 9. Mol
 10. Monument Joe Mann (bij het paviljoen)
 11. Monument Joe Mann - gedenksteen
 12. Monument Kruispark
 13. Monument voor een universeel huwelijk (muziekstuk)
 14. Relatie I, II en III
 15. Schots gedenkteken
 16. Stamper met afdrukken
 17. Tafel II
 18. Toegangspoort Joe Mann Theater
 19. Vervorming één, twee en drie
 20. Vijf zuilen en helix
 21. Vijver gemeentehuis
 22. Vogels
 23. Vorming en vervorming
 24. Wandinstallatie Toon Teeken
 25. Zonnewijzer

Adviescommissie Beeldende Kunst

De gemeente heeft een Adviescommissie Beeldende Kunst. Deze commissie adviseert de gemeente over de realisering van kunstwerken voor de openbare ruimte. Ze begeleidt hierbij de locatiebepaling, de opdrachtformulering en het proces van uitvoering. Is de commissie betrokken geweest bij de totstandkoming van een kunstwerk? Dan kunt u dit teruglezen bij de beschrijving van de kunstwerken.

Kunstwerk Lest Best

Twee kunstwerken van de kunstenaar Marc Ruygrok De gemeente heeft 2 kunstwerken van de kunstenaar Marc Ruygrok aangeschaft. Het zijn drinkwaterfonteinen die bestaan uit de gestapelde woorden Lest Best. U kon de locaties voor deze 2 kunstwerken meebepalen

De afgelopen 2 weken heeft u kunnen kiezen uit 5 mogelijke locaties. In totaal hebben 1.232 mensen hun 2 favoriete locaties doorgegeven. “Fijn zoveel reacties te ontvangen. Ik vind het belangrijk dat inwoners zelf meebeslissen. Zoals vooraf afgesproken plaatsen we de drinkwaterfonteinen op de 2 locaties met de meeste stemmen. Dat zijn de stationsomgeving en het Wilhelminaplein”, aldus wethouder Peet van de Loo.

Keuze locaties

Tijdens het traject hebben sommigen van u nog suggesties gedaan voor leuke alternatieve locaties. In de voorbereiding is na een brede oriëntatie een aantal locaties gekozen. Deze zijn getoetst aan bepaalde criteria, zoals eigendom grond van de gemeente, mogelijkheid om er veilig te stoppen en de mogelijkheid om aan te sluiten op de waterleiding. Op basis van deze criteria zijn de, aan u voorgelegde locaties, gekozen.

Plaatsing drinkwaterfonteinen

De komende tijd vinden de voorbereidingen plaats op de gekozen locaties. Het aanbrengen van de fundering en een aansluiting op de waterleiding. Na de zomervakantie worden de kunstwerken op hun plek gezet. Vanaf dan kunt u gaan genieten van de 2 drinkwaterfonteinen.

Over de kunstenaar

Sinds het begin van de jaren tachtig zijn letters, woorden of korte zinnen het 'materiaal' waarmee beeldend kunstenaar Marc Ruygrok (1953) zijn werken opbouwt. Ruygrok maakt objecten met geometrische vormen, meestal door letters groot en driedimensionaal uit te voeren of uit te sparen. Met woorden formeert hij uitspraken of korte zinnen die leesbaar zijn en tegelijk fungeren als autonome plastieken.

De laatste 15 jaar ligt de nadruk op ruimtelijk werk dat specifiek gemaakt wordt voor bepaalde plekken. Zijn ruimtelijke taalbeelden zijn normaal gesproken sterk verbonden met de plek waar ze geplaatst zijn, doordat ze in hun raadselachtigheid een diepere betekenis onthullen, aanduiden of mogelijk maken. Ruygrok heeft naam gemaakt met belangrijke kunstwerken in de openbare ruimte zoals 'ZOVER' in Utrecht, 'SO GO ON' op Schiphol, 'GASMOLECUUL SLOCHTEREN' aan de A7 en 'GIJ MIJ HIJ ZIJ JIJ WIJ' in Deventer.

Sluit het menu