Ramp of crisis

Is er direct gevaar door een ramp of noodsituatie? Dan moet u dat snel weten. Daarom waarschuwen we u met de sirene, NL-Alert en/of een geluidswagen. Volg de instructies op en blijf op de hoogte via radio, tv, internet en social media (Twitter en Facebook).

Waarschuwing door sirenes

Als er een ramp of zwaar ongeval gebeurt, gaan de sirenes óf waarschuwen we u met geluidwagens óf komen er medewerkers van politie of brandweer bij u aan de deur. De sirenes worden elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur getest. Gaat de sirene op een ander moment? Dan is dit een waarschuwing. Volg dan de instructies van de autoriteiten op voor uw veiligheid en die van anderen.

Informatie en instructies bij een ramp

NL-alert

De overheid gebruikt ook NL-alert als alarmmiddel. Met een bericht op uw mobiele telefoon informeert de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie. Kijk op www.NL-alert.nl hoe u uw mobiel instelt.

Risicokaart

Op de Risicokaart ziet u welke risico's er in uw omgeving zijn. Op de kaart zijn de risicobronnen en kwetsbare objecten in de omgeving aangegeven.

Crisisplan

Elke Veiligheidsregio is verplicht om een regionaal crisisplan te hebben. Hierin staat onder andere wie verantwoordelijk is bij een ramp en hoe de regionale multidisciplinaire crisisorganisatie (Politie, Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg) is ingericht. Ook is de samenwerking met alle gemeenten in de regio geregeld. De gemeente Best beoefent regelmatig onderdelen van het Regionale crisisplan.

AED-locaties

De gemeente en diverse andere organisaties, instanties en verenigingen hebben gezorgd voor plaatsing van Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) in Best. Zo kunt u snel reageren als iemand in uw omgeving een hartaanval krijgt. Op de website van Hartslag Best staat een kaartje met daarop alle AED's in Best en de rest van Nederland.