Jeugdpreventie

Samen met Stichting Best Onderwijs, kinderopvang, GGD, Lumens en Zuidzorg zijn we aan de slag gegaan om te kijken hoe we preventie op scholen en kinderopvang beter kunnen inrichten. Met preventie bedoelen we het voorkomen van problemen bij kinderen (en hun gezin), door tijdig en adequaat ondersteuning te bieden.

Door preventie op scholen en kinderopvang op een betere manier in te richten kunnen we voorkomen dat problemen groter worden. We voorkomen dan ook dat zwaardere hulp nodig is. Centraal staat de gezonde ontwikkeling van het kind.

Samenwerking door professionals

Hiervoor is nodig dat elke professional van elkaar weet wat zijn of haar rol en verantwoordelijkheid is. Zo kunnen we samen de stappen nemen die nodig zijn. Belangrijk hierin is dat we als professional weten wat we kunnen doen, als ons dingen opvallen bij een kind. Ook is het belangrijk dat scholen en kinderopvang een verbinding hebben met zorg, wanneer meer ondersteuning nodig is. In alle stappen die we nemen, kunnen we naar elkaar verantwoorden hoe we hebben gehandeld.

Samen voor preventie

In dit filmpje kunt u zien hoe we dit hebben geregeld. Wij noemen dit ‘Samen voor preventie’.

Ouders

Bent u op zoek naar ondersteuning voor uw kind? Bekijk dan meer informatie over hulp bij opgroeien en opvoeden.

Sluit het menu