Leerlingenvervoer

U kunt leerlingenvervoer of een vergoeding voor de reiskosten aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door ziekte of een handicap. U vraagt de vergoeding ieder schooljaar opnieuw voor 1 juni aan. Lees eerst de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Vanaf 1 april 2021 staat het nieuwe formulier klaar om een aanvraag voor het schooljaar 2021-2022 te doen. 

Let op: Zorg ervoor dat u alle bijlagen compleet heeft voordat u het aanvraagformulier invult.

Controleer voor het invullen van het formulier welke bijlagen u nodig heeft:

  • Inkomensverklaring 2018 (IB 60), als uw gezamenlijke inkomen lager is dan € 27.000,- en uw kind een basisschool buiten Best of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt (S)BO. U kunt deze verklaring telefonisch aanvragen bij de Belastingtelefoon (0800-0543).
  • Schriftelijke verklaring waarin u uw bezwaren aangeeft tegen de openbare school die dichterbij ligt (als u niet voor de dichtstbijzijnde school kiest).
  • Medisch advies of psychologische verklaring voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs ((V)SO). De informatie in deze medische verklaring mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Het medisch advies of de psychologische verklaring omschrijft op zijn minst de reden waarom uw kind niet naar school kan reizen zonder gebruik te maken van leerlingenvervoer en ook voor hoe lang verwacht wordt dat dit niet mogelijk is.

Direct regelen

Voorwaarden

  • uw kind woont in Best
  • uw kind gaat naar speciaal basisonderwijs, basisonderwijs met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting die niet in Best aanwezig is, speciaal onderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs
  • uw kind heeft een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap waardoor het niet zelf naar school kan reizen
  • de beperking duurt langer dan 3 maanden
  • de school is de dichtstbijzijnde toegankelijke school
  • de school ligt meer dan 6 kilometer van het huisadres. Kan uw kind met een handicap niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer naar school reizen? Dan telt geen afstandscriterium.

Wijzigingen doorgeven

Als er tijdens het schooljaar iets verandert, kunt u dit online doorgeven via het Wijzigingsformulier leerlingenvervoer. Of stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@gembest.nl.

Documenten

Hoe lang duurt de aanvraag?

We nemen binnen 8 weken een besluit. U ontvangt hierover een brief.

Heeft u vragen?

Stuur dan een e-mail naar leerlingenvervoer@gembest.nl.