Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Leerlingenvervoer

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door ziekte of een handicap. Dan zorgt de gemeente voor vervoer of krijgt u een vergoeding voor de reiskosten. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Direct regelen

Of download het Aanvraagformulier vervoerskosten leerlingenvervoer 2018-2019 (PDF, 113.3 kB) en stuur het op naar de gemeente.

Voorwaarden

  • uw kind woont in Best
  • kan, door een handicap, niet zelf van en naar school reizen
  • zit op een school die meer dan 6 kilometer van het huisadres ligt. Voor kinderen met een handicap die niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer naar school kunnen reizen, geldt geen afstandscriterium

Het leerlingenvervoer geldt alleen voor de volgende soorten scholen:

  • speciaal basisonderwijs
  • basisonderwijs met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting die niet in Best aanwezig is
  • speciaal onderwijs
  • voortgezet (speciaal) onderwijs (alleen als uw kind een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap heeft waardoor het niet zelf met het openbaar vervoer naar school kan)

In de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer staat uitgebreid uitgelegd wanneer u een vergoeding voor leerlingenvervoer krijgt.

Wijzigingen doorgeven

Als er tijdens het schooljaar iets verandert, kunt u dit online doorgeven via het Wijzigingsformulier leerlingenvervoer.

Hoe lang duurt de aanvraag?

We nemen binnen 8 weken een besluit. U ontvangt hierover een brief.

Sluit het menu