Leerlingenvervoer

U kunt leerlingenvervoer of een vergoeding voor de reiskosten aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig kunnen reizen door ziekte of een handicap. U vraagt de vergoeding ieder schooljaar opnieuw aan. U kunt vanaf 1 april 2022 een aanvraag doen voor het schooljaar 2022-2023. De sluitingsdatum is 1 juni 2022.

Leerlingenvervoer aanvragen

Als tegemoetkoming voor het chauffeurstekort betaalt u momenteel geen eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt wel nog genoemd als u hierboven klikt op ‘leerlingenvervoer aanvragen’. Het formulier wordt nog aangepast.

Vraag en antwoord chauffeurstekort

In heel Nederland is er een chauffeurstekort voor het leerlingenvervoer. Volgens leerlingenvertegenwoordiger LBVSO zijn landelijk 14.000 kinderen geraakt door de chauffeurstekorten in het leerlingenvervoer. Ook in Best en de gemeenten om ons heen speelt dit probleem. Gemeente, vervoerders en ouders staan in contact voor een goede uitkomst. Meer informatie leest u bij de veelgestelde vragen.

Wat moet u meesturen met de aanvraag?

Een complete aanvraag kunnen wij sneller behandelen. Stuur de volgende documenten mee met uw aanvraag:

Als u voor het eerst leerlingenvervoer aanvraagt, stuurt u mee:

 • Een medisch advies of psychologische verklaring. Hierin moet staan welke beperking uw kind heeft en waarom uw kind niet zelfstandig kan reizen.

Als u al eerder leerlingenvervoer heeft aangevraagd, stuurt u 1 of meerdere documenten mee van de lijst hieronder:

 • Een medisch advies of psychologische verklaring. Hierin moet staan welke beperking uw kind heeft en waarom uw kind niet zelfstandig kan reizen.
 • Advies van de ambulante begeleider van de leerling of de directeur van de school of het samenwerkingsverband.
 • Advies van het ondersteuningsteam Bestwijzer (OTB).
 • Een TLV-verklaring (toelaatbaarheidsverklaring). Deze wordt door de school afgegeven. Verplicht bij basisonderwijs (BO) op basis van godsdienstige overtuiging of levensbeschouwelijke richting.

Vraagt u leerlingenvervoer voor SBO en BO aan en had u in 2020 een (gezamenlijk) inkomen van minder dan € 27.900,-, dan stuurt u ook nog mee:

Heeft u documenten die uw aanvraag nog duidelijker maken, dan kunt u deze ook toevoegen.

Zelfstandig leren reizen met de Voor Elkaar Pas

Zou uw kind zelfstandig met het openbaar vervoer (OV) naar school willen leren reizen? Dat kan met de Voor Elkaar Pas (VEP). De VEP van Arriva is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en niet zelfstandig kunnen reizen in het OV. Sinds 2021 reist een aantal leerlingen in Best met deze pas en de ervaringen zijn erg positief. Het reizen gaat goed, leerlingen worden zelfstandiger en hun zelfvertrouwen groeit.

Chauffeurs op de hoogte

De pas is zo gemaakt dat hij makkelijk te herkennen is voor de medewerkers van Arriva. De chauffeurs weten dat zij de leerling misschien extra moeten begeleiden. Arriva laat de chauffeurs ook weten dat er een leerling op de route reist met de VEP.

Begeleiderspas en hulp van MEE

U kunt bij de Voor Elkaar Pas ook een begeleiderspas krijgen. Met deze pas kan een begeleider gratis meereizen om te oefenen, of voor zo lang als dat nodig is. Ook kan de organisatie MEE uw kind helpen bij het oefenen van zelfstandig reizen. Als na een tijdje blijkt dat uw kind niet zelfstandig met het OV naar school kan reizen, dan blijft uw kind recht houden op taxivervoer.

Vragen of interesse?

Heeft u interesse, mail ons dan via leerlingenvervoer@gembest.nl. Ook als u vragen heeft, denken wij graag met u mee.

Hulp bij het invullen van formulieren

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier voor leerlingenvervoer? Maak dan een afspraak met het infopunt in Bestwijzer. Zij kunnen u hierbij helpen.

 • LEVgroep infopunt Best: 0499-77 01 10
 • Maandag t/m vrijdag: aanwezig van 8.30-12.30 uur

Voorwaarden aanvraag leerlingenvervoer

 • uw kind woont in Best
 • uw kind gaat naar speciaal basisonderwijs, basisonderwijs met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting die niet in Best aanwezig is, speciaal onderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs
 • uw kind heeft een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking waardoor het niet zelf naar school kan reizen
 • de beperking duurt langer dan 3 maanden
 • de school is de dichtstbijzijnde toegankelijke school
 • de school ligt meer dan 6 kilometer van het huisadres. Kan uw kind met een handicap niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer naar school reizen? Dan telt geen afstandscriterium.

Hoe lang duurt de aanvraag?

We nemen binnen 8 weken een besluit. U ontvangt hierover een brief.

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets in het leerlingenvervoer? Geef dit dan door. Hieronder leest u wat u aan de vervoerder Van Driel doorgeeft en wat aan de gemeente. 

Geef duidelijk aan wat er verandert en geef ook de naam van de leerling, de geboortedatum en de school door.

Doorgeven aan Van Driel

Wat kunt u doorgeven aan Van Driel?

 • Afwezigheid door bezoek aan de dokter, tandarts, enzovoort
 • Afmelding voor een dagdeel, hele dag of meer dagen
 • Ziekte (korte tijd) en melden dat de leerling weer beter is
 • Voor 1 keer op een ander adres halen of brengen (het adres moet in Best zijn)
 • Veranderingen van het schoolrooster (dit ook graag doorgeven aan de gemeente via leerlingenvervoer@gembest.nl)

U kunt deze aanpassingen doorgeven via:

Doorgeven aan de gemeente

Wat kunt u doorgeven aan de gemeente?

 • Ziekte (voor langere tijd) en melden dat de leerling weer beter is
 • Een verhuizing of tijdelijk een ander adres
 • Verandering van school
 • Aanpassing van de medische indicatie
 • Veranderingen in het gebruik van (elektrisch/opvouwbare) rolstoel, stoelverhoger, kinderzitje
 • Stopzetten van het leerlingenvervoer

U kunt deze aanpassingen doorgeven via e-mail: leerlingenvervoer@gembest.nl.

Documenten

Heeft u vragen?

Stuur dan een e-mail naar leerlingenvervoer@gembest.nl.