Leerlingenvervoer

U kunt leerlingenvervoer of een vergoeding voor de reiskosten aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door ziekte of een handicap. U vraagt de vergoeding ieder schooljaar opnieuw voor 1 juni aan. Lees eerst de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Direct regelen

Let op: Zorg ervoor dat u alle bijlagen compleet heeft voordat u het aanvraagformulier invult.

Controleer voor het invullen van het formulier welke bijlagen u nodig heeft:

 • Bijlagen die aantonen dat uw kind recht heeft op leerlingenvervoer, bijvoorbeeld:
  • Een medisch advies of psychologische verklaring. Deze is verplicht bij iedere eerste aanvraag. Het advies/de verklaring omschrijft op zijn minst de reden waarom uw kind niet naar school kan reizen zonder gebruik te maken van leerlingenvervoer en ook voor hoe lang verwacht wordt dat dit niet mogelijk is. 
  • Advies van de ambulante begeleider van de leerling of de directeur van de school of het samenwerkingsverband.
  • Advies van het ondersteuningsteam Bestwijzer (OTB).
  • Een TLV-verklaring (toelaatbaarheidsverklaring). Deze wordt door de school afgegeven. Verplicht bij basisonderwijs (BO) op basis van godsdienstige overtuiging of levensbeschouwelijke richting.
 • Bij SBO en BO en een (gezamenlijk) inkomen minder dan € 27.900,- in 2019: een IB 60-formulier voor het jaar 2019. U kunt deze verklaring telefonisch aanvragen bij de Belastingtelefoon (0800-0543).

Hulp bij het invullen van formulieren

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier voor leerlingenvervoer? Maak dan een afspraak met het infopunt in Bestwijzer. Zij kunnen u hierbij helpen.

 • LEVgroep infopunt Best: 0499-77 01 10
 • Maandag t/m vrijdag: aanwezig van 8.30-12.30 uur

Zelfstandig leren reizen

Zou uw kind zelfstandig met het openbaar vervoer naar school willen leren reizen? Geef dit aan ons door via leerlingenvervoer@gembest.nl. Als na verloop van tijd blijkt dat uw kind niet zelfstandig met het OV naar school kan reizen, dan blijft uw kind recht houden op taxivervoer.

Voorwaarden aanvraag leerlingenvervoer

 • uw kind woont in Best
 • uw kind gaat naar speciaal basisonderwijs, basisonderwijs met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting die niet in Best aanwezig is, speciaal onderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs
 • uw kind heeft een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap waardoor het niet zelf naar school kan reizen
 • de beperking duurt langer dan 3 maanden
 • de school is de dichtstbijzijnde toegankelijke school
 • de school ligt meer dan 6 kilometer van het huisadres. Kan uw kind met een handicap niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer naar school reizen? Dan telt geen afstandscriterium.

Wijzigingen doorgeven

Als er tijdens het schooljaar iets verandert, kunt u dit online doorgeven via het Wijzigingsformulier leerlingenvervoer. Of stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@gembest.nl.

Documenten

Hoe lang duurt de aanvraag?

We nemen binnen 8 weken een besluit. U ontvangt hierover een brief.

Heeft u vragen?

Stuur dan een e-mail naar leerlingenvervoer@gembest.nl.