Leerlingenvervoer

U kunt leerlingenvervoer of een vergoeding voor de reiskosten aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig kunnen reizen door ziekte of een handicap. Vanaf 1 april 2024 kunt u een aanvraag doen voor het schooljaar 2024-2025. Op dit moment kunt u een aanvraag doen voor het lopende schooljaar.

Direct regelen

U vraagt de vergoeding ieder jaar opnieuw aan. De volledige aanvraag moet ieder jaar voor 1 juni bij ons binnen zijn. Doet u de aanvraag na 1 juni? Dan moet u in de eerste weken bij start van het schooljaar zelf voor het vervoer zorgen.

Informatie over het chauffeurstekort

In heel Nederland is er een chauffeurstekort voor het leerlingenvervoer. Volgens leerlingenvertegenwoordiger LBVSO zijn landelijk 14.000 kinderen geraakt door de chauffeurstekorten in het leerlingenvervoer. Ook in Best en de gemeenten om ons heen speelt dit probleem. Gemeente, vervoerders en ouders staan in contact voor een goede uitkomst.

Wat moet u meesturen met de aanvraag?

Een complete aanvraag kunnen wij sneller behandelen. Stuur de volgende documenten mee met uw aanvraag:

Als u voor het eerst leerlingenvervoer aanvraagt, stuurt u mee:

 • Een medisch advies of psychologische verklaring. Hierin moet staan welke beperking uw kind heeft en waarom uw kind niet zelfstandig kan reizen.

Als u al eerder leerlingenvervoer heeft aangevraagd, stuurt u 1 of meerdere documenten mee van de lijst hieronder:

 • Een medisch advies of psychologische verklaring. Hierin moet staan welke beperking uw kind heeft en waarom uw kind niet zelfstandig kan reizen.
 • Advies van de ambulante begeleider van de leerling of de directeur van de school of het samenwerkingsverband.
 • Advies van het ondersteuningsteam Bestwijzer (OTB).
 • Een TLV-verklaring (toelaatbaarheidsverklaring). Deze wordt door de school afgegeven. Verplicht bij basisonderwijs (BO) op basis van godsdienstige overtuiging of levensbeschouwelijke richting.

Heeft u documenten die uw aanvraag nog duidelijker maken, dan kunt u deze ook toevoegen.

Hulp bij het invullen van formulieren

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier voor leerlingenvervoer? Maak dan een afspraak met het infopunt in Bestwijzer. Zij kunnen u hierbij helpen.

 • LEVgroep infopunt Best: 0499-77 01 10
 • Maandag t/m vrijdag: aanwezig van 8.30-12.30 uur

Voorwaarden aanvraag leerlingenvervoer

 • uw kind woont in Best
 • uw kind gaat naar speciaal basisonderwijs, basisonderwijs met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting die niet in Best aanwezig is, speciaal onderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs
 • uw kind heeft een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking waardoor het niet zelf naar school kan reizen
 • de beperking duurt langer dan 3 maanden
 • de school is de dichtstbijzijnde toegankelijke school
 • de school ligt meer dan 6 kilometer van het huisadres. Kan uw kind met een handicap niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer naar school reizen? Dan telt geen afstandscriterium.

Hoe lang duurt de aanvraag?

We nemen binnen 8 weken een besluit. U ontvangt hierover een brief.

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets in het leerlingenvervoer? Geef dit dan door. Hieronder leest u wat u aan de vervoerder Van Driel doorgeeft en wat aan de gemeente. 

Geef duidelijk aan wat er verandert en geef ook de naam van de leerling, de geboortedatum en de school door.

Doorgeven aan Van Driel

Wat kunt u doorgeven aan Van Driel?

 • Afwezigheid door bezoek aan de dokter, tandarts, enzovoort
 • Afmelding voor een dagdeel, hele dag of meer dagen
 • Ziekte (korte tijd) en melden dat de leerling weer beter is
 • Voor 1 keer op een ander adres halen of brengen (het adres moet in Best zijn)
 • Veranderingen van het schoolrooster (dit ook graag doorgeven aan de gemeente via leerlingenvervoer@gembest.nl)

U kunt deze aanpassingen doorgeven via:

Doorgeven aan de gemeente

Wat kunt u doorgeven aan de gemeente?

 • Ziekte (voor langere tijd) en melden dat de leerling weer beter is
 • Een verhuizing of tijdelijk een ander adres
 • Verandering van school
 • Aanpassing van de medische indicatie
 • Veranderingen in het gebruik van (elektrisch/opvouwbare) rolstoel, stoelverhoger, kinderzitje
 • Stopzetten van het leerlingenvervoer

U kunt deze aanpassingen doorgeven via e-mail: leerlingenvervoer@gembest.nl.

Documenten

Heeft u vragen?

Stuur dan een e-mail naar leerlingenvervoer@gembest.nl.