Reizen naar school: vergoeding leerlingenvervoer aanvragen?

Heeft uw kind een beperking? En woont uw kind in Best? Dan kunt u, onder bepaalde voorwaarden, vergoeding van leerlingenvervoer aanvragen voor het reizen tussen huis en school.

Direct regelen

Vanaf 1 april 2024 kunt u weer vergoeding aanvragen voor leerlingenvervoer voor het schooljaar 2024-2025. Vraag dit aan vóór 1 juni. Als u te laat bent, moet u zelf voor vervoer zorgen aan het begin van het schooljaar. U kunt ook nog vergoeding aanvragen voor dit schooljaar.

Voorwaarden aanvraag leerlingenvervoer

 • Uw kind woont in Best.
 • Uw kind gaat naar speciaal onderwijs buiten Best.
 • Uw kind heeft gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of een langdurige lichamelijke beperking, langer dan 3 maanden en kan niet zelf naar school.
 • De school is de dichtstbijzijnde, toegankelijke school.
 • De school ligt meer dan 6 kilometer van het huisadres. Kan uw kind met een handicap niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer naar school reizen? Dan telt geen afstandscriterium.

Wat stuur ik mee met de aanvraag?

Een complete aanvraag kunnen wij sneller behandelen.

Eerste aanvraag

Als u voor het eerst leerlingenvervoer aanvraagt, stuurt u mee:

 • Een medisch advies of psychologische verklaring. Hierin moet staan welke beperking uw kind heeft en waarom uw kind niet zelfstandig kan reizen.

Al vaker aangevraagd?

Vroeg u al eens eerder leerlingenvervoer aan? Stuur dan 1 of meerdere documenten mee van de lijst hieronder:

 • Een medisch advies of psychologische verklaring. Hierin moet staan welke beperking uw kind heeft en waarom uw kind niet zelfstandig kan reizen.
 • Advies van de ambulante begeleider van de leerling of de directeur van de school of het samenwerkingsverband.
 • Advies van het ondersteuningsteam Bestwijzer (OTB).
 • Een TLV-verklaring (toelaatbaarheidsverklaring). Deze vraagt u op bij de school. Verplicht bij basisonderwijs (BO) op basis van godsdienstige overtuiging of levensbeschouwelijke richting.
 • Extra documenten helpen om de aanvraag duidelijker te maken.

Hoe lang duurt de aanvraag?

We bekijken welke vergoeding voor leerlingenvervoer het beste past bij wat uw kind kan. We vinden het belangrijk dat uw kind zo zelfstandig mogelijk kan reizen en zelf dingen kan doen. Binnen 8 weken hoort u of u vergoeding voor leerlingenvervoer krijgt.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier voor leerlingenvervoer? Kom langs bij het infopunt in Bestwijzer of bel hen. Zij helpen u graag.

 • LEVgroep infopunt Best: (0499) 77 01 10
 • Maandag t/m vrijdag: aanwezig van 8.30-12.30 uur

Ik wil iets wijzigen

Verandert er iets in het leerlingenvervoer? Geef dit dan door aan de gemeente of Van Driel. Geef aan wat er verandert en geef ook de naam van de leerling, de geboortedatum en de school door.

Doorgeven aan Van Driel

Wat kunt u doorgeven aan Van Driel?

 • Afwezigheid door bezoek aan de dokter, tandarts, enzovoort
 • Afmelding voor een dagdeel, hele dag of meer dagen
 • Ziekte (korte tijd) en melden dat de leerling weer beter is
 • Voor 1 keer op een ander adres halen of brengen (het adres moet in Best zijn)
 • Veranderingen van het schoolrooster (dit ook graag doorgeven aan de gemeente via leerlingenvervoer@gembest.nl)

U kunt deze aanpassingen doorgeven via:

Doorgeven aan de gemeente

Wat kunt u doorgeven aan de gemeente?

 • Ziekte (voor langere tijd) en melden dat de leerling weer beter is
 • Een verhuizing of tijdelijk een ander adres
 • Verandering van school
 • Aanpassing van de medische indicatie
 • Veranderingen in het gebruik van (elektrisch/opvouwbare) rolstoel, stoelverhoger, kinderzitje
 • Stopzetten van het leerlingenvervoer

U kunt deze aanpassingen doorgeven via e-mail:leerlingenvervoer@gembest.nl.

Heeft u vragen?

Stuur dan een e-mail naar leerlingenvervoer@gembest.nl.

Situatie chauffeurstekorten

Er zijn niet genoeg chauffeurs voor het leerlingenvervoer in Nederland. Ook in Best en de gemeenten om ons heen speelt dit probleem. Gemeente, vervoerders en ouders staan in contact met elkaar voor een goede uitkomst.

Hoe spelen we hierop in?

We willen onder andere niet te veel afhankelijk zijn van chauffeurs. Daarom zetten we in op zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen. De 2 pilots snelbinders en reiskoffer zijn hier onderdeel van.

Reiskoffer

Met de pilot Reiskoffer leren kinderen met een beperking zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. Dit leren ze met begeleiding of met een app op de telefoon. Lees meer over Reiskoffer.

Snelbinders

Met deze pilot leren kinderen met een beperking met de E-bike naar school te gaan door training en ondersteuning.