Lees pagina voor

Leerplicht

De meeste kinderen gaan vanaf hun vierde jaar naar school. Vanaf hun vijfde jaar is dat verplicht. Volgens de Leerplichtwet moet uw kind op een school of onderwijsinstelling ingeschreven staan op de eerste dag van de maand die volgt op de vijfde verjaardag. Deze leerplicht geldt totdat een kind minstens 12 jaar op school heeft gezeten of aan het einde van het schooljaar waarin hij/zij 16 jaar oud wordt.

Kwalificatieplicht

Na de leerplicht, volgt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat uw kind tot zijn/haar achttiende verjaardag verder moet leren om een MBO2-, havo- of vwo-diploma te behalen. Als uw kind voor zijn/haar achttiende verjaardag één van deze diploma’s heeft behaald, eindigt op dat moment ook de kwalificatieplicht.

Leerplichtconsulent

De leerplichtconsulent van de gemeente controleert of ouders en leerlingen zich houden aan de Leerplichtwet. Hieronder vindt u een opsomming van situaties waarbij u met een leerplichtconsulent te maken krijgt:

Als uw kind te vaak te laat komt of niet op school is zonder geldige reden, schakelt de school een leerplichtconsulent in. De leerplichtconsulenten van de gemeente Best zijn er voor de leerlingen die in Best op school zitten. Wilt u zelf een leerplichtconsulent spreken? Neem dan contact op met de gemeente.

Als u uw kind (buiten de schoolvakanties om) thuis houdt van school, overtreedt u de Leerplichtwet. Kunt u vanwege uw werk alleen buiten de schoolvakanties op vakantie? Is er een huwelijk of begrafenis waar uw kind bij aanwezig moet zijn? Heeft u te maken met bijzondere omstandigheden waardoor uw kind niet (iedere dag) naar school kan? Op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website) vindt u meer informatie hierover.

Het kan helaas voorkomen dat uw kind niet naar school kan omdat uw kind dit lichamelijk en/of geestelijk niet aankan. Het kan ook zijn dat uw kind onderwijs volgt op een school in het buitenland of dat er andere gewichtige omstandigheden zijn waarom uw kind niet naar school kan gaan. Bij de gemeente Best kunt u voor uw kind een aanvraag indienen voor vrijstelling van de inschrijvingsplicht via het formulier Beroep Vrijstelling van de Inschrijvingsplicht (PDF, 42.0 kB). Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zodra u het formulier heeft ingevuld, gescand en digitaal retour wilt sturen aan leerplicht@gembest.nl, vragen wij u dit te doen via onze beveiligde omgeving Cryptshare (Deze link gaat naar een externe website).

Als u uw kind (buiten de schoolvakantie om) meeneemt op vakantie, overtreedt u de Leerplichtwet. Scholen worden te vaak geconfronteerd met het zogeheten luxe verzuim. Om deze reden hebben wij als leerplichtconsulenten besloten om hierop te controleren in de weken voor de schoolvakanties.

De onderwijsconsulent

Heeft u te maken met een onderwijskwestie rond uw kind met een handicap, ziekte of een stoornis? Dan kunt u onafhankelijk advies krijgen van een onderwijsconsulent.

Vragen?

Heeft u een vraag aan de leerplichtconsulent? Neem dan rechtstreeks contact met ons op via de e-mail of neem telefonisch contact op met de gemeente via 14 0499.

Bekijk de Folder over leerplicht (PDF, 145.6 kB).