Leerplicht

Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Van 5 tot 16 jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. Na hun 16e worden ze kwalificatieplichtig. Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtconsulent in.

Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht betekent dat jongeren zonder startkwalificatie naar school moeten tot hun 18e. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (vanaf niveau 2). Een vmbo-diploma is dat niet. 

Leerplichtconsulent

De leerplichtconsulent van de gemeente controleert of ouders en leerlingen zich houden aan de Leerplichtwet. Wanneer krijgt u met de leerplichtconsulent te maken?

  • Spijbelen en ander verzuim
  • Verlof buiten schoolvakanties van meer dan 10 dagen
  • Vrijstelling van de Leerplichtwet

Schoolverzuim en spijbelen

Als een kind te vaak niet op school is zonder geldige reden, schakelt de school een leerplichtconsulent in. De leerplichtconsulenten van de gemeente Best zijn er voor de leerlingen die in Best op school zitten. Wilt u zelf een leerplichtconsulent spreken? Neem dan contact op met de gemeente.

Verlof en vrijstelling

Als u uw kind (buiten de schoolvakanties) thuis houdt van school overtreedt u de Leerplichtwet. Kunt u vanwege uw werk alleen buiten de schoolvakanties op vakantie? Is er een huwelijk of begrafenis waar het kind bij moet zijn? Heeft u te maken met bijzondere omstandigheden waardoor uw kind niet (iedere dag) naar school kan? Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie over verlof en vrijstelling.

De onderwijsconsulent

Heeft u te maken met onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis? Dan kun u onafhankelijk advies krijgen van een onderwijsconsulent.

Vragen?

Heeft u een vraag aan de leerplichtconsulent? Neem dan rechtstreeks contact met ons op via leerplicht@gembest.nl. Of bekijk de Folder over leerplicht (PDF, 415.2 kB).