Beeldmerk hand met blaadjes en de tekst: GroenDuurzame en groene wijk

Wonen in een duurzame en groene woonwijk is prettig. Veel groen in een wijk geeft rust en een aantrekkelijke uitstraling van het gebied. De openbare ruimte wordt dan ook volledig duurzaam en ‘groen’ ingericht.

Water

Het regenwater dat in Aarlesche Erven valt, wordt centraal opgevangen in de openbare ruimte. Dit betekent dat dit water niet via het riool naar de zuivering stroomt, maar dat het ‘vastgehouden’ wordt in de openbare ruimte. Dit betekent dat dit water ‘opgeslagen’ wordt in de sloten en wadi’s binnen de wijk. Dit water kan dan in droge periodes worden ingezet voor het nat houden van de bodem. Ontzettend duurzaam!

Groen

Aarlesche Erven wordt een zeer groene wijk. Op veel plaatsen in de openbare ruimte is hier dan ook aandacht voor. Meer groen in de wijk zorgt voor een prettige uitstraling en het is goed voor het milieu. Bovendien nodigt het uit om als bewoners, samen dingen op te pakken. Bijvoorbeeld een gezamenlijke moestuin en een ‘eetbaar’ landschap. Maar ook: fijne speelplekken voor de jonge bewoners van Aarlesche Erven!

Duurzaam

De woningen die gebouwd worden zijn aardgasvrij. Dat is sinds 1 juli 2018 verplicht. Dit betekent dat we in Aarlesche Erven op een andere manier warmte opwekken. Hoe we dit precies gaan doen, moet nog vorm krijgen. Het is in ieder geval ons doel met deze wijk om volledig CO2-neutraal te zijn. Een mooi streven.

Levensloopbestendig

We bouwen in Aarlesche Erven ‘levensloopbestendig’. Dat betekent dat iemand in principe zijn of haar hele leven in deze wijk zou kunnen wonen. Er is dus plek voor mensen van alle leeftijden. Ook is er ruimte voor andere manieren van wonen, bijvoorbeeld collectieve woonvormen. Hierbij zijn de bewoners zelfvoorzienend en speelt duurzaam wonen een grote rol.

Impressie van de duurzame wijk