Schadeclaim indienen

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Direct regelen

Formulier voor ondernemers met E-herkenning: schadeclaim indienen als ondernemer.

Let op: als u alleen een melding wilt doen over een kapotte stoeptegel, zwerfvuil of geluidsoverlast ga dan naar de pagina meldingen en klachten.

Gemeente aansprakelijk stellen

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen bij:                                                   

  • Nalatigheid en achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld bij schade door een slecht onderhouden wegdek/stoep/groen
  • Onrechtmatig handelen door een medewerker van de gemeente, bijvoorbeeld schade door een ongeluk of aanrijding
  • Werkzaamheden door of in opdracht van de gemeente

Bijlagen van tevoren verzamelen

Zorg ervoor dat u voor het invullen van het formulier de volgende bijlagen verzameld heeft:

  • Alle nota’s/facturen die bij de schade horen
  • Alle foto’s van de schade en situatie
  • Proces-verbaal/proces-verbalen van de politie (indien aanwezig)
  • Verdere getuigenverklaringen (indien aanwezig)
  • Aankoopbon van de beschadigde zaken en als die niet meer aanwezig is de aankoopdatum en eventuele verklaring van een bedrijf dat herstel helemaal niet meer mogelijk is

Vrijwilligers

Heeft u schade geleden als vrijwilliger van gemeente Best of een vrijwilligersorganisatie van gemeente Best, kijk dan op de pagina Vrijwilligers. Daar vindt u het schade-aangifteformulier van de VNG Vrijwilligerspolis.

Afhandeling

De gemeente streeft ernaar binnen 4 weken de schadeclaim af te handelen. Binnen deze termijn onderzoeken we of de schade door de gemeente is veroorzaakt.

Privacy

Houd er rekening mee dat we uw gegevens doorsturen naar onze verzekeraar. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring