Resultaten inwonerspanel woonprogramma Best

Dinsdag 18 oktober 2022

De gemeente Best en haar inwoners veranderen voortdurend. Met de woonvisie 2017 bepalen we de doelen van ons woonbeleid en geven we aan hoe we die doelen willen bereiken. De nieuwe woningwet stelt dat elke gemeente een woonvisie moet ontwikkelen die zij om de 5 jaar moeten vernieuwen. Dus wij gaan aan de slag met het opstellen van een woonprogramma 2023.

Om te zorgen dat het woonprogramma aansluit bij wat inwoners, ontwikkelaars, makelaars en andere belanghebbenden nodig hebben, hebben we een vragenlijst uitgezet. Ruim 1.000 belanghebbenden hebben de vragenlijst ingevuld, dankjewel! Wij informeren u over een aantal resultaten. Lees het hele rapport hier.

Belangrijkste resultaten:

  • Deelnemers zijn over het algemeen erg tevreden over de eigen buurt, gemiddeld een 7,8.
  • Groen in de buurt scoort een 7,4.
  • De straten en stoepen scoren een 7,1.
  • Speelvoorzieningen scoren een 6,9.
  • 57% van de deelnemers wil graag rijwoningen terugzien in een woningbouwplan en 48% wil kleine woningen/appartementen.
  • Deelnemers zijn negatiever over de ontwikkeling van de eigen buurt: een derde verwacht dat de buurt de komende jaren achteruit zal gaan.
  • Een grote meerderheid 85% vindt dat woningen voor jongeren en starters prioriteit moet krijgen en 64% vindt dat seniorenwoningen prioriteit moeten hebben.
  • Ruim driekwart is bereid om te investeren in de verduurzaming van de eigen woning. Wel geeft 41% aan dat er niet voldoende betaalbare mogelijkheden zijn om de eigen woning energiezuiniger te maken.

Hoe gaan wij nu verder?

Aan de hand van alle informatie die wij hebben opgehaald, inclusief de resultaten van het inwonerspanel, gaan wij aan de slag met het opstellen van het woonprogramma 2023. Het college neemt in het tweede kwartaal van 2023 een besluit over het woonprogramma.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS