Openbare bekendmaking ontwerp saneringsprogramma omgeving Oirschotseweg

Dinsdag 16 augustus 2022

Burgemeester en Wethouders van Best maken bekend dat zij van plan zijn een saneringsprogramma vast te stellen voor het project “Omgeving Oirschotseweg te Best”.

Het saneringsprogramma heeft tot doel het wegverkeerslawaai van de Oirschotseweg en Hoofdstraat bij de saneringswoningen te beperken. We onderzochten wat de geluidbelasting door wegverkeer op de gevels van de saneringswoningen is en hoe die kan worden teruggedrongen. Uit het onderzoek blijkt dat door het verlagen van de snelheid tussen de Prins Bernhardlaan en het centrum van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur en het aanleggen van een stil wegdek tussen de Oirschotseweg 77B en de Prins Bernhardlaan de geluidbelasting op de saneringswoningen lager wordt.

Ook onderzoeken we of de saneringswoningen in aanmerking komen voor aanvullende gevelmaatregelen om aan de wettelijke normen voor wat betreft het geluidniveau in die woningen, te voldoen. In het saneringsprogramma staat bij welke woningen we dit gaan onderzoeken.

Het gaat om de volgende adressen:

Hoofdstraat 58 Oirschotseweg 59 Oirschotseweg 96
Hoofdstraat 68 Oirschotseweg 61 Oirschotseweg 102
Oirschotseweg 7 Oirschotseweg 63 Oirschotseweg 104
Oirschotseweg 12 Oirschotseweg 64 Oirschotseweg 109
Oirschotseweg 14A Oirschotseweg 67 Oirschotseweg 110
Oirschotseweg 16 Oirschotseweg 74 Oirschotseweg 111
Oirschotseweg 17 Oirschotseweg 76 Oirschotseweg 122
Oirschotseweg 24 Oirschotseweg 77 Oirschotseweg 122A
Oirschotseweg 31 Oirschotseweg 78 Philip van der Goesstraat 20
Oirschotseweg 34 Oirschotseweg 80 Sint Franciscusweg 1
Oirschotseweg 35 Oirschotseweg 82 Sint Franciscusweg 1A
Oirschotseweg 52 Oirschotseweg 90  
Oirschotseweg 57A Oirschotseweg 92  

Ontwerp saneringsprogramma bekijken

Het ontwerp saneringsprogramma en de stukken die daarbij horen kunt u bekijken in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak met Edith van Beek van afdeling Omgevingszaken via telefoonnummer 14 0499.

Oneens met de inhoud van het ontwerp-saneringsprogramma

Bent u het niet eens met de inhoud van het ontwerp saneringsprogramma? U kunt ons dan uw zienswijze geven. Vanaf de datum van publicatie, 4 augustus 2022, kunt u gedurende 6 weken een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5600 AB Best. U kunt uw zienswijze ook mondeling geven. Hiervoor maakt u een afspraak met Edith van Beek.

Wetten en regels

Om te komen tot dit ontwerp saneringsprogramma gebruikten wij afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 89 van de Wet geluidhinder.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS