Gevolgen voor ruimtelijke plannen door invoering Omgevingswet

Woensdag 13 juli 2022

Hoogstwaarschijnlijk treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Deze wet voegt verschillende wetten samen tot 1 wet. Denk hierbij aan wetten op het gebied van onder andere bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Wet ruimtelijke ordening vervalt. Dit heeft gevolgen voor u als u een ruimtelijke ontwikkeling heeft, die niet in het bestemmingsplan past. Plannen die u na 1 augustus indient, moeten voldoen aan de nieuwe regels van de Omgevingswet. In dit bericht leest u meer informatie.

Lopend verzoek

Is voor uw ruimtelijke ontwikkeling een herziening van het bestemmingsplan nodig? En wilt u dit verder in procedure brengen? Als u al eerder een principeverzoek ingediend heeft en hierop een positieve principe-uitspraak van de gemeente heeft gehad, dan moet u vóór 1 augustus 2022 een concept-bestemmingsplan aanleveren. Wij gaan ons best doen om het ontwerpbestemmingsplan voor 1 januari 2023 ter inzage te leggen, volgens de huidige procedure.

Nieuw verzoek

Hebt u nog geen principe-uitspraak van de gemeente of kunt niet vóór 1 augustus een concept-bestemmingsplan aanleveren? Dan bespreken we samen met u hoe we uw plan verder in procedure kunnen brengen. Het beoordelen en in procedure brengen van ruimtelijke plannen neemt ongeveer een half jaar in beslag. Na 1 augustus moeten wij uitgaan van de nieuwe regels die de Omgevingswet met zich meebrengt.

Meer informatie

Bekijk deze pagina op onze website voor meer informatie. Algemene informatie over de Omgevingswet vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS