Brabants netwerk Wonen-Zorg-Welzijn stuurt manifest naar nieuwe raadsleden

Dinsdag 14 juni 2022

Het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn heeft een manifest opgesteld. Alle nieuwe gemeenteraadsleden van Brabant ontvangen dit manifest.

Wethouder Ria van der Hamsvoord: ‘’Dit manifest is een goede aanzet voor de aanpak van de vergrijzing in Brabant. Ik ben blij dat de urgentie wordt gedeeld! Voor het duidelijker maken van deze uitgangspunten, zodat wij deze ook uit kunnen voeren, is samenwerking en lef nodig.’’

Goed voorbereid de toekomst in

Omdat de vergrijzing tot 2040 sterk toeneemt, zo worden we qua leeftijd ouder en groeit ook het aantal ouderen, moet er nu actief en concreet op de woningbehoefte van senioren worden ingespeeld. Dit alles vraagt om krachtenbundeling bij de opgave ‘wonen-zorg-welzijn voor senioren’. Gemeenten hebben hierin een regierol. Het netwerk roept gemeenten op om de urgentie van de opgave ‘wonen-zorg-welzijn voor senioren’ een plaats te geven in de woningbouwprogrammering.

Breed gedragen initiatief

Het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn bestaat uit een grote diversiteit aan partners. Van banken, gemeenten, zorgorganisaties tot verzekeraars. Het vormt een brede en sterke afspiegeling van de maatschappij. Het Brabantse netwerk Wonen-Zorg-Welzijn nodigt alle gemeenten in Brabant uit om aan te haken bij het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn. En mee te bouwen aan een actiegerichte agenda zodat er ook resultaten geboekt gaan worden. En die ervoor zorgt dat er van deze succeservaringen een olievlekwerking uit kan gaan.

Bekijk het volledige manifest hier.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS