Gemeenteraad stelt omgevingsvisie Best vast

Dinsdag 8 februari 2022

Best 2040: dorp van formaat

In Best kijken we samen vooruit naar 2040 en schetsen we in de Omgevingsvisie hoe we ons ‘dorp van formaat’ voor ons zien. Waar liggen kansen, welke uitdagingen staan ons te wachten? Wat willen we de komende jaren behouden, versterken en ontwikkelen? De visie beschrijft op hoofdlijnen hoe we willen omgaan met belangrijke onderwerpen zoals wonen, gezondheid, economie, bereikbaarheid en de gevolgen van klimaatverandering. De gemeenteraad van Best heeft op 31 januari 2022 de Omgevingsvisie vastgesteld.

Hoe kwam de omgevingsvisie tot stand?

De Omgevingsvisie is van ons allemaal. Daarom zijn we over bovenstaande onderwerpen met een brede vertegenwoordiging van de Bestse samenleving in gesprek gegaan. Met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, alle ambtelijke afdelingen en de politiek hebben we nagedacht en samengewerkt om te komen tot deze Omgevingsvisie.

Wethouder Marc van Schuppen: “Door het vaststellen van de Omgevingsvisie zijn de waarden vastgelegd, die de gemeente hecht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. We moeten gebiedsgericht invulling gaan geven aan de toekomst van Best. Dat doen we samen met de inwoners en ondernemers. De komende jaren wachten ons de nodige uitdagingen, krijgen we vragen voorgelegd en worden er kansen geboden. De Omgevingsvisie helpt ons om daar invulling aan te geven.”

Extra informatie

Meer weten of onze omgevingsvisie bekijken? De officiële bekendmaking kunt u hier bekijken.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS