Meld uw politieke partij aan vóór 20 december

Dinsdag 30 november 2021

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Nieuwe politieke partijen die onder een bepaalde naam (wettelijk: aanduiding) deel willen nemen, moeten zich uiterlijk op 20 december 2021 aanmelden. Registreren kan bij het centraal stembureau van gemeente Best. Zie Kieswet art. G 3 en Kieswet art. G 4. Registraties die na 20 december binnenkomen, worden niet meer behandeld.

Mogelijke namen

De naam van uw politieke partij wordt ingeschreven in een speciaal register. Het centraal stembureau houdt dit bij. Met deze naam wordt u op de kandidatenlijst vermeld. De naam kan zijn:

  • De volledige naam van de partij
  • De afkorting van de naam van de partij
  • Een combinatie van beide

Bewijs van volledige rechtsbevoegdheid

Een politieke partij moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid. Een stichting is niet toegestaan. Om dit te bewijzen, voegt u de volgende stukken toe aan uw registratie:

  • De notariële akte (kopie) waarin de statuten van de politieke partij zijn vastgelegd en waaruit blijkt dat op enige wijze politieke activiteiten worden ontplooid.
  • Bewijs van inschrijving (origineel) bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een half jaar).
  • Betalingsbewijs van de waarborgsom van € 112,50.
  • Verklaring aanwijzing gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde voor gebruik geregistreerde aanduidingen. Dit formulier vindt u op de website van de Kiesraad.

Wilt u meer weten over het aanmelden van uw partij? Kijk dan op www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden.

Hoofd- en centraal stembureau

Voor de gemeenteraadsverkiezingen worden een hoofd- en centraal stembureau ingesteld, met de burgemeester als voorzitter. Het college van B&W benoemt de plaatsvervangend voorzitter en de andere leden. Het centraal stembureau beoordeelt het verzoek.

U hoeft zich niet in te schrijven als…

  • De naam al bij de Kiesraad of bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten is geregistreerd.
  • De partij bij de vorige gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd.

Wilt u meer weten?

Meer informatie vindt u op onze pagina over de verkiezingen.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS