Koninklijke Onderscheiding Yvonne Ketellapper

Zaterdag 29 mei 2021

Op zaterdagmiddag 29 mei ontving Yvonne Ketellapper een Koninklijke Onderscheiding. Yvonne krijgt de onderscheiding, omdat zij na ruim 20 jaar afscheid neemt als vrijwilliger bij korfbalvereniging DKB. Ze is begeleider/coach van het G-team. Ze wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau (RON). Burgemeester Hans Ubachs reikte, namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, de onderscheiding bij sportvereniging DKB uit. Natuurlijk met inachtname van de huidige coronaregels. De onderscheiding is door haar partner opgespeld.

In 1978 is Yvonne Ketellapper al gestart met haar vrijwilligerswerk. Ze ging als begeleider mee met groepsreizen voor personen met een verstandelijke beperking. Daarna heeft ze gewerkt bij de Telefonische Hulpdienst Utrecht 's avonds en 's nachts. In april 1987 heeft ze mede de Stichting Wereldwinkel Best opgericht. Ze was bestuurder, runde het secretariaat, stond op de zaterdagmarkt en reed met een oude SRV-wagen door Best om artikelen te verkopen. Later werd de Wereldwinkel geopend (inmiddels gesloten). Yvonne heeft vijftien jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de bekendheid en aanwezigheid van de Wereldwinkel. Bij Amnesty International zat ze van 1986 tot 1990 in de werkgroep die maandelijks schrijfavonden en acties voor gewetensgevangenen organiseerde. Ze regelde de jaarlijkse fakkeltocht, stond op de sociale markt en de zaterdagmarkt, collecteerde en actief voor de Internationale Vrouwendag op 8 maart.

Yvonne zat in het schoolbestuur van de Nutsbasisscholen van Best (1988 -1999). Ze onderhield de contacten tussen ouders en onderwijzend personeel. Ze was zeer betrokken bij de nieuwbouw van de school in Heuveleind. De toenmalige school De Schakel werd opgesplitst. In de periode januari 2009 - oktober 2010 is ze bestuurslid geweest van de Stichting Peuterspeelzaal Best. Zij onderhield de contacten tussen de basisschool en de peuterspeelzaal. Sinds 2000 is Yvonne al vrijwilliger bij de korfbalvereniging DKB in Best. In mei 2003 heeft Yvonne het G-korfbalteam (mensen met verstandelijke beperking) opgericht. Ze traint het team elke week, doet de selectietrainingen, onderhoudt de contacten met de woonvoorzieningen en organiseert bijeenkomsten met begeleiders. Ze organiseert de jaarlijkse toernooien en begeleidt haar spelers bij toernooien door heel Nederland en zelfs in België. Bij de thuistoernooien is ze ook de kartrekker en organisator. Bij de Special Olympics is ze kartrekker en hoofdcoach. Daarnaast organiseert ze voor DKB activiteiten en verzorgt de was en helpt in de kantine. In 2011 is ze benoemd tot Vrijwilliger van het jaar. Ze wordt bijzonder gewaardeerd voor haar liefdevolle en zorgzame manier waarop ze met deze jongeren omgaat. Ze heeft een onbeschrijflijke vertrouwensband.

Yvonne vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk gehandicapten in Nederland kunnen bewegen en sporten. Ze is lid en voorzitter geweest van de District Werkgroep (DWG) en bestuurder bij de Landelijke Werkgroep G-Korfbal (LWG). Ze is enorm betrokken bij de ontwikkeling van het G-korfbal. Yvonne is ook actief geweest bij het project Into D’ementia. Door middel van een simulatiecabine werden zowel hulpverleners, mantelzorgers en medewerkers van banken, winkels en horeca in een half uur tijd meegenomen in de wereld van Alzheimer. Yvonne heeft de ervaringsgesprekken gevoerd, geholpen bij het opstarten van lessen op basisscholen over de ziekte Alzheimer, nam de kinderen mee naar de zorgboerderij en heeft gecollecteerd. Voor de stichting IVN brengt ze altijd het nieuwskrantje rond door heel Best. Ze was ook ruim 8 jaar de mantelzorger voor haar vader.

Bij de sportclubs van haar kinderen (Handbalvereniging Aristos en Hockeyvereniging MHC Best) was ze ook altijd erg actief. In haar eigen omgeving staat Yvonne (en ook haar man) altijd klaar voor buren en ze biedt een luisterend oor in moeilijke tijden. Yvonne Ketellapper is op vele verschillende terreinen de drijvende kracht en initiatiefnemer geweest. Door haar brede (vaak bestuurlijke) inzet vanaf 1978 heeft ze een duidelijke bijdrage geleverd aan onze samenleving. Ze is op lokaal, regionaal en landelijk niveau en zelfs in België actief geweest. Door haar passie, dat echt iedereen (ook met een beperking) in de samenleving mee moet kunnen doen, heeft ze een bijzondere bijdrage geleverd om zich juist voor deze groep mensen met een beperking langdurig in te zetten. Dit toont ook weer haar enorme betrokkenheid en inzet voor onze maatschappij.

Foto: Freke van der Esch fotografie

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS