Bijeenkomst LH hotel

Vrijdag 2 april 2021

In november 2020 werd bekend dat KaFra Housing het voormalige NH-hotel (nu LH Best) heeft aangekocht voor de huisvesting van arbeids- en kennismigranten op deze locatie. KaFra Housing en de gemeente willen met u in gesprek. Op dinsdag 13 april (inwoners) en maandag 19 april (ondernemers) vinden er bijeenkomsten plaats waar de gemeente en Kafra Housing met u in gesprek willen gaan.

Vanwege de coronamaatregelen vindt deze bijeenkomst online plaats. U kunt zich via bovenstaande link aanmelden. Hieronder kunt u lezen waarom KaFra Housing en de gemeente met u in gesprek willen. Een externe gespreksleider begeleidt de bijeenkomst.

KaFra Housing heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om de maximale verblijfsduur, op basis van de logiesfunctie, te verlengen van vier naar zes maanden voor 150 gasten. Op dit moment mag KaFra Housing 150 gasten logies verstrekken voor vier maanden. KaFra Housing wil de verblijfsduur dus verruimen met 2 maanden. Hierover willen zij met de omgeving in gesprek.

De gemeente wil graag de regie houden over de invulling van het aantal gasten en de verblijfsduur in het LH hotel. Het college van B&W wil medewerking verlenen aan het opstarten van de procedure die leidt tot het huisvesten van maximaal 80 arbeidsmigranten voor maximaal zes maanden. Bij het nemen van dit besluit is rekening gehouden met het huidige beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten. KaFra Housing vraagt om logies te verstekken voor 150 gasten voor zes maanden. Zij hebben op dit moment toestemming om de procedure op te starten voor het vestigen van 80 arbeidsmigranten voor zes maanden. De gemeente heeft nog invloed op de invulling van de overige 70 gasten. Hierover wil de gemeente met u in gesprek. Deze overige gasten kunnen ook tot andere doelgroepen behoren, zoals studenten of spoedzoekers. Door afspraken te maken over de invulling van LH Best met KaFra Housing krijgt de gemeente meer grip op de goede huisvesting van verschillende doelgroepen binnen Best.

De gemeente en KaFra Housing stellen na deze bijeenkomst een overeenkomst op. De input, die we tijdens deze bijeenkomst ophalen, verwerken wij in de overeenkomst.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS