Afscheid Adviescommissie Beeldende Kunst

Dinsdag 10 november 2020

In 2001 installeerde onze gemeente de Adviescommissie Beeldende Kunst. Het verlopen van de zittingstermijn van de leden was aanleiding om de rol van de commissie tegen het licht te houden. De gemeente wil meer de nadruk leggen op het zichtbaar maken van de betekenis van kunst en cultuur voor u als inwoner en de bijdrage van kunst aan maatschappelijke vraagstukken. Daarbij past een andere adviesstructuur dan een vaste Adviescommissie Beeldende Kunst. Zo vinden wij het van belang dat inwoners nadrukkelijk worden betrokken bij zowel het beleid als de uitvoering. De gemeenteraad stemde op 2 november in met een voorstel. Hierin staat dit verwoord. U vindt de stukken terug op onze website.

Wij danken de leden van de Adviescommissie Beeldende Kunst nogmaals hartelijk voor hun inzet.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS