Bijeenkomsten gemeenteraad

Dinsdag 22 september 2020

Voor de komende periode zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

Bijeenkomsten gemeenteraad
Datum Soort vergadering
Maandag 28 september
  • Presidium
  • Raadsavond: Sociaal domein/beschermd wonen
  • Raadsavond: Versnellingsopgave Woningbouw: behoefteonderzoek
  • Raadsavond: Prioritering handhaving
Maandag 5 oktober
  • Raadsavond: Verplaatsing komgrens Ringweg – Vaste commissie Beeldende kunst
  • Raadsavond: Visie Duurzame energieopwekking buitengebied – Omgevingsvisie Best
Maandag 12 oktober
  • Inloopsessie portefeuillehouders
  • Raadsavond: Visie Duurzame energieopwekking buitengebied – Omgevingsvisie Best
  • Raadsavond: Verplaatsing komgrens Ringweg – Vaste commissie Beeldende kunst – Tweede financiële rapportage – Vervanging toplaag sportvelden

Wilt u een bijeenkomst volgen?

Dat kan online via best.notubiz.nl. Vanwege de coronamaatregelen zijn de vergaderingen in het gemeentehuis niet toegankelijk voor publiek. Op deze website vindt u de aanvangstijd en ook de vergaderstukken van deze bijeenkomsten.

Wilt u inspreken?

Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@gembest.nl. U kunt zich tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden.

Verschil raadsavond en raadsvergadering

Tijdens raadsavonden bereiden de raads- en burgerleden de onderwerpen voor, zodat de gemeenteraad over deze onderwerpen tijdens de raadsvergadering een besluit kan nemen. Op best.notubiz.nl vindt u bij de stukken van het onderwerp ook het sessieformulier. Hierin staat de opzet van de avond en kunt u lezen hoe u mee kunt doen

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS