Transformatie stationsgebied haalbaar?

Dinsdag 17 maart 2020

Het huidige stationsgebied vormt een ‘barrière’ tussen oost, west, noord en zuid Best. Terwijl het gebied door de ondergrondse ligging van het spoor, ongelooflijke mogelijkheden biedt om als een verbindende schakel tussen de diverse gebieden in Best te functioneren. Op 9 september 2019  heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een transformatie van dit gebied.

Onderzoek

Een actuele kijk op het Bestse stationsgebied is noodzakelijk om aan te kunnen sluiten bij huidige trends, ontwikkelingen en wensen. Daarbij wordt gekeken naar: mobiliteit, economie, volkshuisvesting, beleving, openbaar gebied en ruimtelijke kwaliteit.

Op dit moment voert een onafhankelijk adviesbureau een onderdeel van het onderzoek uit. Het adviesbureau spreekt met eigenaren van grond- en/of vastgoed in het stationsgebied over hun wensen en visie op de toekomst.

Besluit

We streven ernaar om in de zomer het gehele onderzoek af te ronden. Vervolgens wordt op basis van de onderzoeken bezien of de transformatie van het stationsgebied of een gedeelte hiervan haalbaar is. Ook bepalen we dan de vervolgstappen.

Meedenken

Komt er een vervolg op dit proces, dan krijgt ook u de gelegenheid om mee te denken. Te zijner tijd informeren wij u hierover via onze communicatiekanalen. Heeft u nu al een idee voor het stationsgebied en wilt u ons dat alvast meegeven? Dan kunt u dit mailen naar e-mailadres: stationsomgeving@gembest.nl.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS