Wilt u meer leven op het erf?

Dinsdag 1 oktober 2019

Erven in het buitengebied zijn een belangrijk onderdeel van het leefgebied voor veel diersoorten. Ze vinden er voedsel, beschutting en soortgenoten om zich voort te planten. Maar veel erven zijn de laatste decennia steeds kaler en ‘netter’ geworden. Waardoor ze minder geschikt zijn voor erfbewonende soorten zoals zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. Dat is jammer. Want deze soorten gaan daardoor in aantal hard achteruit, terwijl ze heel belangrijk zijn als natuurlijke bestrijders van muggen, vliegen en muizen.

Erven Plus

Om de leefomgeving en nestelgelegenheid voor deze erfbewoners te verbeteren, wordt door Brabants Landschap het project Erven Plus uitgevoerd. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met natuurwerkgroepen, ZLTO-afdelingen, projectbureau Orbis en Nationaal Landschap Het Groene Woud. Diverse gemeenten, provincie Noord-Brabant en Streekfonds Het Groene Woud dragen financieel bij. Ook de gemeente Best doet mee met het project Erven Plus en zorgt daardoor voor een mooier en leefbaarder platteland.

Doet u ook mee?

Het doel van Erven Plus is om erven ‘biodiverser’ in te richten met streekeigen beplanting en soortbeschermende maatregelen. Doet u ook mee? De werkwijze is als volgt. Na aanmelding voor het project wordt contact met u opgenomen. Daarna volgt een afspraak voor het maken van een zogenaamde erfscan. Een deskundige neemt dan ter plaatse het deelnemende erf onder de loep om te bepalen welke maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan het aanleggen van gemengde hagen, fruitbomen, bloemenranden, zwaluwkasten, muizenruiters, mussenhotels en modderplaatsen. Vervolgens wordt een erfplan met inrichtingstekening gemaakt. Dit plan wordt besproken met de eigenaar van het erf. Bij akkoord vindt daarna de levering van het plantgoed plaats.

Interesse?

Heeft u vragen over het project Erven Plus? Neem dan contact op met Jochem Sloothaak, coördinator soortenbescherming Brabants Landschap. Dat kan via 0411-622775 of stuur een email naar: jsloothaak@brabantslandschap.nl. Aanmelden kan via de website: www.brabantslandschap.nl/erfvogels.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS