Acties na burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente?’

Dinsdag 10 september 2019

In het najaar van 2018 vond de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ plaats. In deze peiling werden vragen gesteld over het wonen en leven in Best. Wij voeren deze peiling elke twee jaar uit. De opbrengst van deze enquête geeft ons goede inzichten in de wensen en ideeën van onze inwoners. Wij zijn hiermee aan de slag gegaan. Hieronder geven we de belangrijkste onderwerpen weer die we intensiever oppakken.

Onderhoud openbare ruimte

Uit het onderzoek kwam naar voren dat we meer aandacht moeten hebben voor het onderhoud van de openbare ruimte. Voorbeelden die genoemd werden: sneller vervangen kapotte stoeptegels en beter onderhoud van het openbaar groen. Om hier beter op toe te zien, zijn we meer inspecties gaan uitvoeren in de openbare ruimte. Daarnaast hebben we onlangs de Fixi-app geïntroduceerd. Via deze app kunt u meldingen doen over de openbare ruimte. En ook volgen wat er met uw melding gebeurt. Zo willen we u beter informeren over de status van uw melding.

Afval

Ook in deze peiling was u kritisch over de huidige afvalinzamelingsmethode en de communicatie daarover. Naar aanleiding van deze en eerdere geluiden is besloten de huidige afvalinzamelingsmethode vanaf begin 2020 op een aantal punten aan te passen. Hierover starten we binnenkort de communicatie. We gaan u ook beter informeren over het scheiden van de verschillende afvalstromen.

Huisvesting arbeidsmigranten

In het onderzoek geeft u aan dat er in sommige wijken aandacht wordt gevraagd voor de (overlastgevende) huisvesting van arbeidsmigranten. Op een aantal locaties zijn er teveel arbeidsmigranten gehuisvest. Bij het verstrekken van vergunningen houden we voortaan meer rekening met een evenwichtige verdeling. We bekijken ook of er locaties zijn waar we migranten op grotere schaal kunnen huisvesten. Het gaat hierbij om migranten die maar voor een korte tijdsduur in Nederland zijn. Uiteraard mag dit niet leiden tot onacceptabele overlast voor de directe omgeving. Daarnaast pakken we de illegale huisvesting van arbeidsmigranten steviger aan. Tot slot vinden we het belangrijk dat arbeidsmigranten onze (omgangs)normen, rechten en plichten kennen en naleven. We zetten in op voorlichting en daar waar dat nodig is, zullen we handhaven.

Verkeersveiligheid

Op een aantal locaties in Best ervaart u de verkeerssituatie als onveilig. Als gemeente werken we er hard aan Best verkeersveiliger te maken. Voor een aantal locaties worden nu onderzoeken uitgevoerd en plannen gemaakt. Ook geeft u aan dat (weg)werkzaamheden niet goed of tijdig worden bekendgemaakt. Wij gaan dit verbeteren. Alle lokale wegwerkzaamheden publiceren we voortaan op een speciale pagina op onze website. Daarnaast melden wij onze wegafsluitingen in een systeem waar navigatiesystemen, maar ook hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) gebruik van maken. Zij beschikken zo over de meest actuele situatie.

Heldere en eenvoudige taal

Uit de reacties bleek ook dat u onze brieven niet altijd goed leesbaar vindt. Deze moeten duidelijker, eenvoudiger en minder juridisch. We hebben hier al langere tijd aandacht voor, maar we gaan hier nu nog actiever mee aan de slag. In het najaar van 2019 starten we met het herschrijven van brieven die we regelmatig naar inwoners sturen. Het gaat dan vooral om brieven naar inwoners die gebruik maken van onze dienstverlening in het sociaal domein. Wanneer het in brieven noodzakelijk is om juridische termen te gebruiken, leggen we dit zo goed mogelijk uit. 

Interactie met inwoners

Ook kwam naar voren dat u meer betrokken wilt worden bij activiteiten van de gemeente. Wij doen dit onder andere via het project ‘Samen op ons Best’ en het digitale inwonerspanel. Zo hebben we in de eerste helft van 2019 via het inwonerspanel de inbreng van inwoners gevraagd over afvalinzameling. 

Vervolg

In het najaar van 2020 vindt wederom de burgerpeiling ’Waar staat je gemeente’ plaats. Wij hopen dat u ook (weer) meedoet. En aangeeft wat u goed en minder goed vindt gaan. Door steeds te verbeteren, willen wij het leven, werken en wonen voor u binnen de gemeente Best zo aangenaam mogelijk maken.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS