Werkzaamheden kabels en leidingen Oirschotseweg

Dinsdag 1 september 2020

Vooruitlopend op de herinrichting van de Oirschotseweg volgend jaar (tussen de Ringweg en station Best) voeren Brabant Water, Enexis en Hurkmans werkzaamheden uit aan de kabels en leidingen.

Fasering

Dit doen ze in 4 fases die elk 2 weken duren:

  • Fase 1 tussen het Station Best en de Prins Bernhardlaan (noordzijde Oirschotseweg)
  • Fase 2 tussen de Prins Bernhardlaan en de Schutboomweg (noordzijde Oirschotseweg)
  • Fase 3 tussen de Schutboomweg en de Prins Bernhardlaan (zuidzijde Oirschotseweg)
  • Fase 4 tussen de Prins Bernhardlaan en het Station Best (zuidzijde Oirschotseweg)

Start fase 1

De werkzaamheden van fase 1 tussen het Station Best en de Prins Bernhardlaan (noordzijde Oirschotseweg) starten maandag 7 september en duren tot en met vrijdag 18 september.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden is een halve rijbaan afgezet met een tijdelijk verkeerslicht. Er is minimale hinder voor het gemotoriseerd verkeer. Het kan iets drukker zijn en er is sprake van een kleine vertraging. Fietsers worden omgeleid via de Kruisparkweg.

Nieuwsarchief in RSS