Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Informatieavond aanleg ondergronds hoogspanningsnet

Dinsdag 4 juni 2019

Op 13, 18 en 20 juni organiseert TenneT informatieavonden over de vervanging van het bovengrondse hoogspanningsnet tussen Tilburg-Noord en Best door een ondergrondse verbinding. Deze bovengrondse verbinding loopt momenteel door enkele wijken in Best.

Hoogspanningsnet

TenneT is als landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het hoogspanningsnet. Naast het aanleggen van nieuwe verbindingen, worden ook tal van aanpassingen gedaan aan bestaande verbindingen.

Het project Tilburg Noord - Best - Eindhoven Noord

Omdat in de regio Brabant steeds meer elektriciteit wordt verbruikt en duurzaam wordt opgewekt, neemt ook het transport van elektriciteit toe. De huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord, Best en Eindhoven Noord heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Ook is deze verbinding verouderd en is er binnen enkele jaren groot onderhoud aan de masten nodig.

Door TenneT is een haalbaarheidsstudie gedaan naar de vervanging van de bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best, door een nieuwe, ondergrondse kabelverbinding. Het blijkt technisch, planologisch en financieel mogelijk om deze vervanging te realiseren. Hiervoor is een voorlopig voorkeursalternatief gekozen.

Informatiebijeenkomsten

Om u te informeren over de plannen en procedures rondom de nieuw aan te leggen ondergrondse 150 kV-verbinding organiseert TenneT drie informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data en locaties:

  • donderdag 13 juni  - Spoordonkse watermolen Oirschot (Spoordonkseweg 130)
  • dinsdag 18 juni  - Van der Valk hotel Tilburg (Dokter Bloemenlaan 8)
  • donderdag 20 juni  - Golfbaan Best (Golfbaan 1, op dat moment alleen bereikbaar via Eindhovenseweg Zuid/De Dieze).

U bent alle bijeenkomsten van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. De informatieavonden hebben een inloopkarakter. Medewerkers van TenneT presenteren de informatie over het project in diverse stands. Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden op: www.tennet.eu/tilburg-best. Op deze website staat ook een interactieve kaart met daarop het voorkeursalternatief.

Nieuwsarchief in RSS

Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht
Sluit het menu