Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Nieuwe APV per 1 november

Dinsdag 16 oktober 2018

Op maandag 8 oktober heeft de gemeenteraad de nieuwe Algemene plaatselijke verordening 2018 (Apv) vastgesteld. Deze komt in de plaats van de huidige Apv uit 2010 en treedt op 1 november 2018 in werking. In deze verordening staan regels over het gebruik van de openbare ruime, openbare orde & veiligheid en het beperken van overlast.

In de nieuwe Apv is een aantal ‘oude’ onderwerpen niet meer terug te vinden. We vinden dat deze onderwerpen niet meer in de Apv geregeld hoeven te worden (deregulering), bijvoorbeeld: het verbod tot het betreden van plantsoenen en het houden van hinderlijke of schadelijke dieren. Maar er zijn ook  nieuwe instrumenten  opgenomen. Deze instrumenten kan de burgemeester gebruiken bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid en het bestrijden van criminele invloeden bij ondernemingen. Ook is in de vastgestelde Apv een nieuwe basis gelegd voor het organiseren van evenementen.

De komende weken leest u op onze website meer over de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Apv. In dit artikel uitleg over de nieuwe regeling voor het organiseren van evenementen.

Evenementen

Evenementen zorgen voor levendigheid in Best voor inwoners en bezoekers. De grotere evenementen vinden plaats op één van de aangewezen evenementenlocaties in de kern van Best.  De gemeente heeft gezocht naar een betere balans tussen het belang van evenementen (bezoekers en organisatoren), de overlast die dergelijke evenementen veroorzaken (geluid, parkeren, afgesloten wegen) en het woongenot van de inwoners van Best. Daarom is gekeken naar het juiste evenwicht tussen aantallen evenementen, het geluidsniveau, de eindtijden, rustperioden tussen evenementen en de duur van evenementen.

De raad heeft met de vaststelling van de Apv de volgende kaders vastgesteld:

Kaders geluid evenementen
Evenementlocatie Aantal evenementen Maximale geluidsniveau
Dorpsplein en omgeving 8 75 dB(A) en 85 dB(C)
  12 60 dB(A) en 70 dB(C)
Koetshuistuin* 3 75 dB(A) en 85 dB(C)
  2 60 dB(A) en 70 dB(C)
Spinnerstraat 3 75 dB(A) en 85 dB(C)
  5 60 dB(A) en 70 dB(C)
Tunneldek 3 75 dB(A) en 85 dB(C)
  2 60 dB(A) en 70 dB(C)
Wilhelminaplein 3 75 dB(A) en 85 dB(C)
  2 60 dB(A) en 70 dB(C)

* Voor de Koetshuistuin gelden beperkingen vanwege het behoud van de groenvoorzieningen in dit park.

Het toegestane geluidsniveau wordt gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning. Het geluid van de  muziek op het evenement zelf mag dus hoger zijn dan de normen hierboven. Door het toevoegen van een norm voor dB(C)’s, worden de lage bastonen (die veel van de overlast veroorzaken) ook aan een maximum gebonden. De organisatie kan door het nemen van maatregelen invloed uitoefenen op het geluidsniveau op de gevels. Zoals door de plaatsing van het podium en de richting en het aantal geluidsboxen.
De eindtijd van evenementen blijft 00.30 uur. Behalve als de dag erna een werkdag is, dan is de eindtijd 23.00 uur.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu