Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Zebrapad terug in Nazarethstraat

Dinsdag 4 september 2018

Met de herinrichting van de Nazarethstraat zijn de zebrapaden in deze straat verdwenen. Er zijn wel twee looppaden aangelegd die een logische en meest veilig route zijn naar het centrum. Evaluatie van de nieuwe situatie heeft geleid tot een aanpassing. Er komt een zebrapad ter hoogte van de Zonnewende.

Shared space principe

Het verdwijnen van de zebrapaden in het centrum was het gevolg van het geldende ‘shared-space’ principe. Dit betekent dat de verkeerssituaties worden gereguleerd op basis van eigen verantwoordelijkheid van mensen in plaats van regels en verkeersborden. Met name ouderen ervaren dit niet altijd als positief. Dit heeft geleid tot heroverweging van de situatie.

Zonnewende

In mei is besloten om een zebrapad in het centrum terug te brengen. Samen met de politie en Veilig Verkeer Nederland hebben we de afgelopen periode gekeken naar de beste locatie voor het zebrapad.
De oversteek tussen de Zonnewende en het reisbureau is als beste plek naar voren gekomen. Hier loopt momenteel een van de twee looppaden. Dit is de grootste en meest gebruikte looproute voor ouderen richting het centrum.

Archipel

We hebben ook gekeken naar het andere looppad, ter hoogte van de Archipel. Dit punt bleek echter te onveilig voor een zebrapad. De oversteek ligt dicht bij een bocht en is niet goed zichtbaar voor aankomende auto’s en bussen. Ook is deze oversteek dicht bij de bushaltes gelegen, waardoor de bus als deze bij de halte staat het zicht op de oversteek ontneemt. Een zebrapad op deze locatie vinden wij daarom niet veilig. Wel verduidelijken we hier de situatie. We onderbreken het looppad en trekken de grijze band door. Zo is het duidelijker dat de voetganger even moet wachten op het andere verkeer en geen voorrang heeft.

Werkzaamheden

In oktober gaat de aannemer aan de slag. Deze werkzaamheden duren maximaal een werkweek. Wanneer de exacte datum duidelijk is, vermelden we die in deze krant.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu