Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Installatie Adviesraad Sociaal Domein

Maandag 5 februari 2018

Op 29 januari is de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Sociaal Domein geïnstalleerd. Elf inwoners uit Best vormen nu de Adviesraad Sociaal Domein. De leden van de adviesraad adviseren het college over beleid en uitvoering van alle zaken die het sociaal domein betreffen. De Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet zijn enkele voorbeelden. De nieuwe adviesraad vervangt de voormalige Wmo-Adviesraad en de Adviesraad Sociale Voorzieningen.

Heeft u ideeën?

De adviesraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over toekomstig beleid en de uitwerking hiervan. Op verschillende manieren gaat de adviesraad de achterban betrekken. Heeft u ideeën voor verbeteringen op het gebied van het sociaal domein? Zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de adviesraad hier aandacht aan moet besteden? Laat het dan weten. Stuur uw e-mail naar info@gemeentebest.nl.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu