Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Dunning in de bossen ten noorden van Aquabest

Maandag 4 september 2017

In de eerste helft van september starten we met de dunning in het bos. Dit noemen we ook wel de houtoogst. Het dunnen gebeurt in de bossen ten noorden van Aquabest. Het doel van deze maatregel is meer soorten en variatie in het gebied te krijgen.

Wat is dunning?

We verwijderen bomen om andere bomen meer ruimte te geven. De te verwijderen bomen kunt u herkennen aan een oranje stip. Deze bomen hebben we vorig jaar al uitgezocht. De bomen die blijven staan krijgen meer ruimte, groeien beter en worden dikker, stabieler en vitaler. Bij voorkeur verwijderen we bomen die hier niet in het gebied thuis horen. Een mooi inheems exemplaar krijgt juist de ruimte om zich te ontwikkelen. Daarnaast maken we in verschillende bosvakken open plekken. In deze open plekken is ruimte voor een nieuwe generatie bos.

Ontwikkeling van het bos

De huidige bosopstand bestaat vooral uit een laag met bomen. Door te dunnen maken we plaats voor kruiden, struiken, jonge bomen en oude bomen. Deze aanpak zorgt ervoor dat het bos langzaam maar zeker verandert in een gevarieerd bos dat bestaat uit een verscheidenheid van soorten, leeftijden, omvang en hoogtes. Er ontstaat afwisseling in hoog en laag, dichte en open gebieden. Het leefgebied is daardoor aantrekkelijker voor diverse planten en dieren. Daarnaast versterkt de belevingswaarde van de natuur. Dat maakt het gebied aantrekkelijker voor bezoekers.

Werk in uitvoering

De werkzaamheden voeren we uit met een oogstmachine. De oogstmachine velt de bomen, ontdoet het van zijtakken en zaagt de stam in stukken. Een uitrijcombinatie (een grote wagen waarop de stukken hout verzameld worden) stapelt de gezaagde stukken stam naast de grote paden op. Daarvandaan worden de stammen getransporteerd naar de houtwerverkende industrie.

Bij de uitvoering van de bosbeheermaatregelen werken we volgens de “Gedragscode zorgvuldig bosbeheer”. Deze gedragscode schrijft voor dat we flora en fauna beschermen, zoals roofvogelnesten, spechten(nest)bomen, mierennesten, holen en zeldzame planten.

Wanneer

De werkzaamheden starten in september. In december ronden we de werkzaamheden af. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met ons 14 0499.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu