Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Kaderbrief 2018 – 2021 vastgesteld

Dinsdag 6 juni 2017

Vorige week heeft het college de Kaderbrief 2018 - 2021 (PDF, 852.5 kB) vastgesteld. Deze is ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Na vaststelling kan het college aan de slag om de begroting voor 2018 te maken, met een doorkijk naar 2021.

Belangrijkste punten

Om de transformatie verder vorm en inhoud te geven, is extra inzet nodig binnen het sociaal domein. In het uitvoeringsplan jeugd gaan we ons in 2018 vooral ook richten op de vrijwilligersorganisaties met het oog op preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. Vanuit ‘Samen op ons Best’ gaan inwoners en de gemeente vele activiteiten oppakken die het ‘samen doen’ versterken. Denk hierbij onder andere aan een digitaal platform.

Komend jaar willen we samenwerking ook op andere terreinen stimuleren. Bijvoorbeeld bij de aanpak van criminaliteit en een betere afstemming van initiatieven voor een bruisend centrum. Maar ook op het gebied van duurzaamheid en het makkelijker maken van de toegang tot het netwerk in het sociaal domein, ook digitaal. Uiteraard is er ook aandacht voor de Omgevingswet en bestemmingsplan Buitengebied.
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu