Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Vervolgavond toekomstig kermisterrein

Dinsdag 7 februari 2017

Vanwege de ontwikkelingen in het centrum (herinrichting en mogelijke nieuwbouw) is de huidige opstelling van de kermis na 2017 niet meer mogelijk. Daarom heeft de gemeenteraad zich eind 2015 gebogen over de toekomst van de kermis. Hiervoor is een grootschalig onderzoek gehouden. Belangrijkste conclusies daaruit zijn de hoge waardering bij bewoners, ondernemers en bezoekers voor de huidige kermis en het grote draagvlak voor behoud van de huidige omvang en kwaliteit van de kermis. De raad heeft daarom besloten tot behoud van de kermis in de huidige omvang en kwaliteit in het centrumgebied.

Ophalen informatie

Het kermisteam van de gemeente is aan de slag gegaan met de opdracht van de raad om op zoek te gaan naar aanvullend kermisterrein in het centrum. Vorig jaar hebben we voor de zomer een bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en ondernemers. Tijdens deze avond hebben we de nodige informatie opgehaald. Deze informatie is verwerkt en de uitkomst willen we graag met u delen.

Bijeenkomst

Op donderdag 16 maart organiseren we een vervolgbijeenkomst voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Deze vindt plaats om 19.30 uur in het gemeentehuis. Tijdens deze avond vertellen we wat er is gedaan met de opgehaalde informatie. Ook laten we een globaal ontwerp zien van het toekomstige kermisterrein. Graag kijken we samen met de aanwezigen naar mogelijke (praktische) belemmeringen en hoe die eventueel weggenomen kunnen worden.

Aanmelden

Deelnemers aan de eerste avond ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging. Belanghebbenden die geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, zijn uiteraard ook welkom. In verband met de organisatie is het fijn te weten op hoeveel personen we ongeveer kunnen rekenen. Wilt u bij deze avond aanwezig zijn? Meld u zich dan uiterlijk 13 maart aan via kermis@gembest.nl. U kunt zich ook aanmelden bij de receptie van het gemeentehuis of telefonisch via 14 0499.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu