Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Gemeente Best peilt meningen over Hoofdstraat

Dinsdag 5 januari 2016

De gemeente onderzoekt de meningen van bewoners, ondernemers en bezoekers over de onlangs opengestelde Hoofdstraat. Moet deze voor alle verkeer open blijven? Afgesloten worden waarbij aanwonenden en leveranciers toegang blijven houden? Of is het instellen van eenrichtingsverkeer een betere optie? Sinds de Hoofdstraat weer is opengesteld, ontving de gemeente een groot aantal reacties. Dit geeft aan dat het leeft onder de inwoners van Best.

Aanleiding onderzoek

Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin zij het college oproept om een draagvlakonderzoek uit te voeren. Doel van dit representatieve onderzoek is de raad inzicht te geven in het draagvlak voor mogelijke verkeerssituaties op de Hoofdstraat.

Opzet onderzoek

Het onderzoek voeren we op diverse manieren uit. Van 4 tot 15 januari loopt een representatief draagvlakonderzoek. Dit richt zich op bewoners, ondernemers en pandeigenaren van de Hoofdstraat en de directe omgeving. Ook krijgen, steekproefsgewijs, inwoners en ondernemers buiten het centrum een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. De totale onderzoeksgroep ontvangt hiervoor een brief met verdere informatie over het draagvlakonderzoek. Ook op straat wordt onderzoek gedaan. Bent u bezoeker van de Hoofdstraat? Dan kan het zijn dat u op straat gevraagd wordt om een aantal vragen te beantwoorden.

Na sluiting van het onderzoek op 16 januari volgt ten slotte nog een peiling voor alle inwoners via Facebook en de gemeentelijke website. De uitkomsten van deze peiling bieden we eveneens aan de raad aan. Gezien de betrokkenheid, gaan wij bij alle drie de onderzoeken uit van een hoge respons!

Resultaten

De resultaten van de diverse onderzoeken en de peiling legt het college voor aan de gemeenteraad.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu