Nederlander worden door optie

Om in aanmerking te komen voor Nederlanderschap door optie gelden andere voorwaarden dan bij naturalisatie. U dient het verzoek in bij de gemeente, maak hiervoor een afspraak via ons algemene telefoonnummer 14 0499.

Meenemen

  • Geldig paspoort
  • Geldige verblijfsvergunning
  • Geld of een bankpas. U betaalt bij de aanvraag, bij voorkeur betaalt u met uw bankpas

Wij informeren u over eventuele andere documenten die u voor de optie nodig heeft.

Prijs

Kosten Nederlander worden door optie
Voor wie Prijs
1 persoon € 217,00
Een stel € 370,00
Elk mee-opterend kind € 24,00

Hoe werkt het?

  • Voldoet u aan de voorwaarden van de IND? Dan gaan we met uw aanvraag aan de slag. De burgemeester neemt een beslissing. Hierover krijgt u een brief
  • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan nodigt de burgemeester u uit voor de naturalisatieceremonie. Pas na deze ceremonie is uw Nederlanderschap officieel
  • 1 week na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen. U moet dan uw verblijfsvergunning inleveren bij de gemeente.
  • De procedure duurt ongeveer 3 maanden.

Afstand doen van vreemde nationaliteit

Er is bij optie maar 1 variant, die van u vraagt afstand te doen van uw vreemde nationaliteit. Als de verzoeker vanaf zijn 4e jaar in Nederland toelating en hoofdverblijf heeft (artikel 6 lid 1e Rijkswet op het Nederlanderschap) moet hij afstand doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit onder gelijke voorwaarden en uitzonderingen als bij naturalisatie. De wetgeving van het land van uw oorspronkelijke nationaliteit bepaalt of u die nationaliteit verliest. Uw consulaat kan u hierover informatie geven.