Nederlander worden door naturalisatie

Bij een naturalisatieverzoek vraagt u het Nederlanderschap aan via de gemeente, maar de Koning beslist. Maak een afspraak voor het indienen van het verzoek met de gemeente. Nederlander worden door optie kan ook: bekijk hier de informatie over Nederlanderschap door optie.

Hoe werkt het?

Naturalisatie duurt lang. Meestal 1 jaar of langer. Hieronder leest u hoe alles werkt. Lees er meer over op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

  • Voldoet u aan de voorwaarden van de IND? Maak dan een afspraak voor een gesprek met de gemeente. Bel hiervoor via het algemene telefoonnummer 14 0499.
  • De gemeente schrijft een advies en stuurt dit samen met uw aanvraag op naar de IND.
  • De Koning beslist over uw aanvraag. De IND stuurt u hierover een brief.
  • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Dat is een officiële bijeenkomst met de burgemeester. U belooft dan dat u zich aan de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden zult houden. Pas na deze bijeenkomst is uw Nederlanderschap officieel.
  • 1 week na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of een identiteitskaart aanvragen. U moet dan uw verblijfsvergunning inleveren bij de gemeente.

Afstand doen van vreemde nationaliteit

Wordt u Nederlander? Meestal vragen we u dan afstand te doen van uw andere nationaliteit. Lees meer hierover op de website van de IND. Voor de meeste landen geldt dat u afstand kunt doen. Maar soms kan het niet volgens de wet of overheid van dat land. Uw consulaat kan u hierover informatie geven.