Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente houdt uw gegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen deze persoonsgegevens ontvangen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen heeft of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens krijgen. Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen (dit heet verstrekkingsbeperking).

Direct regelen

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs

Voor wie?

  • U kunt voor uzelf een geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen als u 16 jaar of ouder bent en inwoner van de gemeente Best
  • U kunt voor uw kinderen tot 18 jaar de geheimhouding aanvragen, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen als u
  • Als een kind van 16 of 17 jaar een verzoek om geheimhouding van persoonsgegevens heeft aangevraagd of ingetrokken, kan de gezaghouder dit ongedaan maken

U heeft om geheimhouding gevraagd, en een instantie vraagt om informatie

  • Het doorgeven van uw gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties kunt u niet tegengaan
  • Vraagt een verplichte derde (zoals een notaris of advocaat) uw gegevens op bij de gemeente? Dan vragen wij of u hiertegen bezwaar heeft. De gemeente weegt vervolgens uw belang en het belang van de verplichte derde tegen elkaar af en besluit of uw gegevens worden verstrekt
  • Vraagt SILA of een vrije derde om uw persoonsgegevens? Dan verstrekt de gemeente uw gegevens standaard niet
  • De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan commerciële instellingen of particulieren

Overige informatie

  • Het verzoek om geheimhouding van uw persoonsgegevens geldt alleen voor de gemeente Best. Wilt u ook dat een vorige woongemeente geen gegevens verstrekt? Dien dan ook een verzoek in bij die gemeente
  • U hoeft geen reden voor de geheimhouding op te geven

Verstrekkingsbeperking opheffen

Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die opheffen. Dat kan op dezelfde manieren als hoe u de geheimhouding aanvraagt.