Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente houdt uw gegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen deze persoonsgegevens ontvangen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen heeft of een rijbewijs. Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen (dit heet verstrekkingsbeperking).

Direct regelen

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs

Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid: www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Voor wie?

 • U kunt voor uzelf een geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen als u 16 jaar of ouder bent en inwoner van de gemeente Best
 • U kunt voor uw kinderen tot 18 jaar de geheimhouding aanvragen, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen als u
 • Als een kind van 16 of 17 jaar een verzoek om geheimhouding van persoonsgegevens heeft aangevraagd of ingetrokken, kan de gezaghouder dit ongedaan maken

U heeft om geheimhouding gevraagd, en een instantie vraagt om informatie

 • Het doorgeven van uw gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties kunt u niet tegengaan
 • Vraagt een verplichte derde (zoals een notaris of advocaat) uw gegevens op bij de gemeente? Dan vragen wij of u hiertegen bezwaar heeft. De gemeente weegt vervolgens uw belang en het belang van de verplichte derde tegen elkaar af en besluit of uw gegevens worden verstrekt
 • Vraagt SILA of een vrije derde om uw persoonsgegevens? Dan verstrekt de gemeente uw gegevens standaard niet
 • De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan commerciële instellingen of particulieren.

Overige informatie

 • Het verzoek om geheimhouding van uw persoonsgegevens geldt alleen voor de gemeente Best. Wilt u ook dat een vorige woongemeente geen gegevens verstrekt? Dien dan ook een verzoek in bij die gemeente.
 • U hoeft geen reden voor de geheimhouding op te geven

Verstrekkingsbeperking opheffen

Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die opheffen. Dat kan op dezelfde manieren als hoe u de geheimhouding aanvraagt.

Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht
Sluit het menu