Vergunningvrij evenement

Gaat u een klein evenement organiseren, dan moet u dat 2 weken van tevoren aan de gemeente laten weten. Voorbeelden zijn: een straatfeest, garage sale, optreden harmonie, spooktocht, buurt-bbq, rommelmarktje, herdenking, sportactiviteiten.

Wanneer is mijn evenement vergunningvrij?

U heeft geen vergunning nodig als uw evenement voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Er zijn maximaal 250 personen gelijktijdig aanwezig. Of: het is een buurtbarbecue of straatfeest.
 • Het evenement duurt maximaal 4 dagen. Dit hoeven geen 4 dagen achter elkaar te zijn.
 • De eindtijd van het evenement is uiterlijk 00.30 uur. Of 23.00 uur als de volgende dag een werkdag is.
 • Vóór 7.00 uur of na 23.00 uur wordt geen muziek afgespeeld.
 • Speelt u tussen 7.00 en 23.00 uur wel muziek af? Dan is het geluidsniveau op de gevels van omringende woningen niet hoger dan 75dB(A) en 85dB (C).
 • Speelt u tussen 7.00 en 23.00 uur muziek af op het Dorpsplein e.o., Raadhuisplein e.o., Hoofdstraat e.o., Koetshuistuin, Den Ekker, Spinnerstraat, Tunneldek of Wilhelminaplein? Dan mag het geluidsniveau op de gevels van omringende woningen niet hoger zijn dan 60dB(A) en 70dB(C).
 • U plaatst alleen kleine objecten waar maximaal 150 personen in of op kunnen.
 • U sluit geen weg of weggedeelte buiten de bebouwde kom af.
 • U sluit geen weg of weggedeelte binnen de bebouwde kom af die op de wegenlijst staat die het college heeft vastgesteld. Bekijk de wegenlijst. (PDF, 109.4 kB)
 • Tijdens het evenement is er voor hulpdiensten een vrije doorgang van minimaal 3,5 meter breed en 4,5 meter hoog.
 • Er is geen vergunning afgegeven voor een ander evenement of activiteit op dezelfde locatie.
 • Het evenement is geen gemotoriseerd evenement, full-contact vechtsportgala, -wedstrijd of -toernooi (hiervoor heeft u altijd een vergunning nodig).

Hoe meld ik een vergunningvrij evenement?

Stuur maximaal 2 weken van tevoren een mail naar vergunningen@gembest.nl. Hierin zet u de volgende informatie:

 • wat het evenement inhoudt
 • wanneer het evenement is (datum en tijden)
 • waar het evenement is
 • naam en telefoonnummer van degene die tijdens het evenement aanwezig is. Deze persoon moet meerderjarig zijn.

Prijs

Het melden van een vergunningvrij evenement is gratis.

Het is wel mogelijk dat u zaken moet regelen waarvoor u wel moet betalen.

Ontheffing voor verkopen alcohol

Wilt u tijdens het evenement zwak alcoholhoudende dranken (15% alcoholpercentage of minder) verkopen? Dan heeft u een Ontheffing Alcoholwet nodig. Informatie over het aanvragen en de kosten hiervan vindt u op de pagina Ontheffing Alcoholwet.

Materialen lenen bij de gemeentewerf

Als u een evenement organiseert in de openbare ruimte, kunt u drang- of afzethekken lenen bij de gemeentewerf. Ook kan de gemeente voor het evenement grote objecten (zoals bloembakken) in de openbare ruimte verplaatsen. Informatie over het aanvragen en de kosten hiervan vindt u op de pagina Materialen lenen bij de gemeentewerf.

Stroom, water, e.d.

Voorzieningen zoals stroom, water, afvoer voor toilet enzovoort moet u in principe zelf regelen. Als u echt gemeentelijke voorzieningen wilt gebruiken, dan moet u dit in de aanvraag aangeven.

Verkeersregelaars

Wilt u verkeersregelaars inzetten bij uw evenement? Lees dan het infoblad Verkeersregelaars bij evenementen. (PDF, 124.9 kB) Hierin staat wanneer verkeersregelaars nodig zijn, wat er in een verkeersplan moet staan, enzovoort.

Vragen?

 • Stuur een e-mail naar vergunningen@gembest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.
 • U kunt ook een afspraak maken met een van de medewerkers via vergunningen@gembest.nl. Graag in de e-mail uw naam, telefoonnummer, aard/locatie en datum evenement vermelden.

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.