Lees pagina voor

Vergunningvrij evenement

Gaat u een klein evenement organiseren, dan moet u dat 2 weken van tevoren aan de gemeente laten weten. Voorbeelden zijn: een straatfeest, garage sale, optreden harmonie, spooktocht, buurt-bbq, rommelmarktje, herdenking, sportactiviteiten.

Wanneer is mijn evenement vergunningvrij?

U heeft geen vergunning nodig als uw evenement voldoet aan de volgende voorwaarden:

Hoe meld ik een vergunningvrij evenement?

Stuur maximaal 2 weken van tevoren een mail naar vergunningen@gembest.nl. Hierin zet u de volgende informatie:

Prijs

Het melden van een vergunningvrij evenement is gratis.

Het is wel mogelijk dat u zaken moet regelen waarvoor u wel moet betalen.

Ontheffing voor verkopen alcohol

Wilt u tijdens het evenement zwak alcoholhoudende dranken (15% alcoholpercentage of minder) verkopen? Dan heeft u een Ontheffing Alcoholwet nodig. Informatie over het aanvragen en de kosten hiervan vindt u op de pagina Ontheffing Alcoholwet.

Materialen lenen bij de gemeentewerf

Als u een evenement organiseert in de openbare ruimte, kunt u drang- of afzethekken lenen bij de gemeentewerf. Ook kan de gemeente voor het evenement grote objecten (zoals bloembakken) in de openbare ruimte verplaatsen. Informatie over het aanvragen en de kosten hiervan vindt u op de pagina Materialen lenen bij de gemeentewerf.

Stroom, water, e.d.

Voorzieningen zoals stroom, water, afvoer voor toilet enzovoort moet u in principe zelf regelen. Als u echt gemeentelijke voorzieningen wilt gebruiken, dan moet u dit in de aanvraag aangeven.

Verkeersregelaars

Wilt u verkeersregelaars inzetten bij uw evenement? Lees dan het infoblad Verkeersregelaars bij evenementen. (PDF, 124.9 kB) Hierin staat wanneer verkeersregelaars nodig zijn, wat er in een verkeersplan moet staan, enzovoort.

Vragen?

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.