Werken bij de gemeente Best

Gemeente Best is een ambitieuze gemeente. Wil jij jouw bijdrage hieraan leveren? Op deze pagina lees je hoe het is om te werken bij de gemeente Best. 

Onze organisatie is volop in beweging. Door uitdagingen zoals de Omgevingswet en de kanteling in het sociaal domein. Maar ook omdat we zelf een goede dienstverlening naar inwoners en organisaties belangrijk vinden. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Kijk naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen. Zorg voor maatwerk waar mogelijk. Belangrijke ontwikkelingen die deze dienstverlening ondersteunen is een verdergaande digitalisering. Met als randvoorwaarde dat we een betrouwbare overheid willen zijn, zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Onze organisatiefilosofie

Als medewerker van de gemeente Best voel je je met je collega’s verantwoordelijk voor de kracht van de samenleving. Je organiseert wat nodig is om Best verder te brengen. Je kent je mogelijkheden en je beperkingen waardoor je aanvullend talent voor het juiste doel inzet. In Best ligt de verantwoordelijkheid niet per definitie hoog of laag, maar gaat het om de inzet van de juiste rollen. Je staat voor onze kernwaarden: respect, eigen kracht, samendoen, eenvoudig en realisme. Werken voor Best geeft je voldoening.

Onze missie: ‘Wij zijn een netwerkende organisatie met een faciliterende rol in de Bestse gemeenschap. Wij zijn omgevingsbewust en ontwikkelen onze eigen kracht voor haar duurzame toekomst.’ We durven te experimenteren; leren met oog voor de klant en voeren met passie, plezier en energie samen het werk uit. Samen bereik je meer!

Onze organisatie

In onze organisatie werken circa 240 medewerkers. Afdelingsmanagers sturen de 6 afdelingen aan. Samen met de secretaris (algemeen directeur) vormen de afdelingsmanagers het managementteam.

Onze medewerkers

We vinden het belangrijk dat medewerkers positief kritisch zijn, kunnen reflecteren en verandervermogen hebben. En daarnaast natuurlijk ook een inspiratiebron zijn voor collega’s. Mensen met persoonlijk leiderschap, professionaliteit én die (persoonlijke) ontwikkeling als een vast ingrediënt van hun loopbaan zien. Zie je kansen of mogelijke verbeterpunten? Dan ben je van harte welkom deze bespreekbaar te maken. Zo werken we samen aan een beter resultaat! Onze communicatielijnen zijn kort. We lopen bij elkaar binnen en denken met elkaar mee.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van onze organisatie zijn goed. We vallen onder de Cao Gemeenten. Deze regelt de belangrijkste zaken zoals je salaris, een prima pensioenvoorziening, je verlofdagen en toelagen. Daarnaast kennen we lokale regelingen zoals flexibele werktijden, een fietsenplan en krijg je bij de meeste functies een smartphone. Natuurlijk is er ook volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Als nieuwe medewerker volg je een uitgebreid introductieprogramma. Dat helpt je om snel de weg te vinden en de nodige kennis op te doen. Zodat je aan de slag kan. Lekker in je vel zitten is immers een belangrijke arbeidsvoorwaarde!

Vacatures

Krijg jij energie van bovenstaande info? Wij hebben regelmatig vacatures.