Vestiging in Nederland

Wilt u vanuit het buitenland langer dan 4 maanden in de gemeente Best komen wonen? Dan moet u zich, binnen 5 dagen na aankomst, persoonlijk in laten schrijven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Best. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden? Dan moeten zij met u meekomen.

Afspraak maken

U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via 14 0499. Vanuit het buitenland kunt u bellen met: +31499 360 911.

Voor kinderen tot 16 jaar is de wettelijke vertegenwoordiger verplicht om de kinderen te laten inschrijven. Inwonende minderjarige kinderen van 16 jaar en ouder mogen dat zelf doen.

Meenemen

  • Een ingevuld formulier voor iedere persoon die ingeschreven wordt
  • Een geldig legitimatiebewijs van iedere persoon die ingeschreven wordt.
  • Deze personen moeten allen bij de afspraak aanwezig zijn.
  • Bewijs van uitschrijving (alleen nodig als u uit België, Aruba of de Nederlandse Antillen komt)
  • Huur- of koopovereenkomst van uw woning of een verklaring van inwoning die ingevuld is door de persoon bij wie u gaat inwonen met een kopie van het legitimatiebewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen.
  • Originele documenten uit het buitenland van uzelf en van uw kinderen, bijvoorbeeld geboorteakte, huwelijksakte en echtscheidingsakte

Het kan voorkomen dat we u extra informatie en bewijsstukken vragen. Documenten uit het buitenland moeten gelegaliseerd worden. Er zijn uitzonderingen; kijk voor meer info op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Verblijf korter dan 4 maanden

Bent u van plan korter dan 4 maanden in Nederland te werken of te studeren? Dan kunt u zich als niet-ingezetene laten inschrijven voor registratie bij het RNI (registratie niet-ingezetenen) Hiervoor moet u een afspraak maken bij het Inwonersplein van de Gemeente Eindhoven. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u ook contact opnemen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), telefoon (0900) 123 4561 voor de aanvraag van een verblijfsdocument.