Maatregelen op de heide

Dinsdag 5 september 2023

Heidegebieden vormen gevarieerde cultuurlandschappen die vroeger door een samenspel van de natuur en de mens zijn ontstaan. Jarenlange begrazing, het steken van plaggen en het branden van de hei leidde tot een open en voedselarm ecosysteem. Grote delen van Brabant bestonden nog geen honderd jaar geleden uit heide. Het heidegebied in Brabant is minder geworden doordat er bossen werden geplant en door het creëren van landbouwgrond.

De Langvennen en Hoberg zijn nog overblijfselen van het grotere heidegebied wat vroeger op de Nieuwe Heide lag. In dit gebied nemen we maatregelen om meer soorten planten en dieren de kans te geven om te groeien en te leven. Grote delen van de droge heide zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Heirdoor is er weinig variatie in structuur (de planten zijn allemaal ongeveer even groot) en is het gebied kwetsbaar voor het heidehaantje (een keversoort).

Maaien en begrazen van de heide

Door gebruik te maken van de provinciale subsidieregeling Biodiversiteit en Leefgebieden laat de gemeente Best delen van de heide maaien. Ook maken we enkele kleine plag- en chopperplekken. Hiermee helpen we de struikhei om jonge scheuten te maken en kunnen soorten als Klokjesgentiaan, Echt duizendguldenkruid en Liggend hertshooi uitbreiden. De werkzaamheden vinden plaats in september 2023.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS