Gevolgen voor ruimtelijke plannen door invoering Omgevingswet

Dinsdag 15 november 2022

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. Is voor uw ruimtelijke ontwikkeling een herziening van het bestemmingsplan nodig? En wilt u dit aanvragen? Lees dan vooral verder wat de invoering voor u betekent.

Herziening bestemmingsplan nodig?

Heeft u al eerder een principeverzoek ingediend en een positieve principe uitspraak van de gemeente ontvangen? Dan moet u vóór 1 juli 2023 een concept-bestemmingsplan aanleveren. Wij gaan ons best doen om het ontwerpbestemmingsplan dan voor 1 januari 2024 ter inzage te leggen, voordat de Omgevingswet ingaat.

Nieuw verzoek indienen?

Heeft u nog geen principe uitspraak van de gemeente of kunt u niet vóór juli 2023 een concept-bestemmingsplan aanleveren? Neem dan contact met ons op om te bespreken welke stappen we samen moeten nemen. Het beoordelen en in procedure brengen van ruimtelijke plannen neemt ongeveer een half jaar in beslag. Na 1 juli 2023 moeten wij uitgaan van de nieuwe regels die de Omgevingswet met zich meebrengt.

Meer informatie

De Omgevingswet voegt verschillende wetten over onder andere bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen tot één wet. De Wet ruimtelijke ordening vervalt. Dit heeft gevolgen voor u, als u een ruimtelijke ontwikkeling heeft die niet in het bestemmingsplan past. Plannen die na 1 juli 2023 worden ingediend moeten voldoen aan de nieuwe regels van de Omgevingswet.

Kijk voor meer informatie op www.gemeentebest.nl/omgevingswet.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS