Bestemmingsplan Buitengebied Best 2021

Maandag 10 oktober 2022

Het bestemmingsplan Buitengebied Best 2021 is 26 september 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan gaat niet meteen in werking. Het plan biedt een actuele set regels, die ingaat op maatschappelijke ontwikkelingen en rekening houdt met regels van de provincie voor het hele buitengebied van Best. In het plan is vastgelegd wat er is toegestaan. Denk hierbij aan het aantal en de omvang van gebouwen, maar ook waarvoor een gebouw gebruikt wordt. Daarnaast is er op verzoek van een aantal bedrijven en percelen een uitbreiding of nieuwe functie mogelijk gemaakt. Hiervoor is een extra onderbouwing in het plan opgenomen. Het opstellen van dit plan ging niet over 1 nacht ijs. We vertellen je hieronder hoe wij tot dit bestemmingsplan zijn gekomen.

Wat ging hieraan vooraf?

In 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. In het voorontwerp- en de ontwerpfase van het bestemmingsplan zijn bijeenkomsten georganiseerd voor de inwoners en ondernemers in het buitengebied. Deze zijn breed gecommuniceerd en in de verschillende kranten te lezen. In de inspraak- en zienswijzenprocedure heeft iedereen de gelegenheid gehad schriftelijke te reageren. De verslagen zijn opgenomen als bijlagen bij het bestemmingsplan. Tussentijds zijn indieners van zienswijzen geïnformeerd over de voortgang van het traject. Ook na besluitvorming door het college zijn de indieners van zienswijzen per brief geïnformeerd.

Wat is het vervolg?

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld, maar daarmee is het niet meteen in werking. Omdat in het bestemmingsplan wijzigingen worden doorgevoerd, is het plan eerst naar de provincie toegestuurd. De provincie heeft 6 weken de tijd om het bestemmingsplan te beoordelen en mogelijk op te reageren. Na deze 6 weken publiceren wij het bestemmingsplan via Groeiend Best en officielebekendmakingen.nl.

Wij brengen alle indieners van zienswijzen gelijktijdig met de publicatie per brief op de hoogte. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden in beroep gaan tegen het vastgestelde bestemmingsplan. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandelt het beroep. Belanghebbenden mogen ook een voorlopige voorziening tegen het plan indienen. Als dit gebeurt, gaat het bestemmingsplan nog niet in werking. Als het plan in werking is, kan de gemeente vergunningen afgegeven voor zaken die binnen het bestemmingsplan passen.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS