College stemt in met sluitende begroting 2023

Dinsdag 27 september 2022

Het college van B&W stemde in met de concept programmabegroting 2023. De begroting 2023 is het huishoudboek van de gemeente en laat de verwachte inkomsten en uitgaven zien voor volgend jaar. Onze gemeente is ambitieus. Een deel van deze ambities is opgenomen in de begroting 2023 en zoveel mogelijk financieel vertaald. Er is momenteel sprake van een gezonde financiële situatie. Het college is daarom trots om juist in deze periode een meerjarige sluitende conceptbegroting te presenteren.

Alert blijven

Uiteraard blijven we alert in deze roerige tijd met de stijgende kosten, maar het baart ons ook zorgen. Dit betekent dat we continue blijven waken op wat haalbaar is. Haalbaarheid met financiële middelen, die we daarvoor hebben gereserveerd én haalbaarheid dat we handen nodig hebben om het uit te kunnen voeren. Op de lange termijn nemen onze uitgaven toe door ambities die dan tot uitvoering komen. Daarnaast ontvangen gemeenten vanaf 2026 minder geld vanuit het Rijk. Het mes snijdt dan dus aan twee kanten. Dit vraagt om aanhoudende bijsturing van geldmiddelen én ambities.

Gemeenteraad

Op 3 oktober lichten de portefeuillehouders de begroting toe aan de raad. Vervolgens neemt de gemeenteraad op 7 november een besluit over de begroting. Volg beide bijeenkomsten via de website.

Benieuwd naar de begroting?

We maakten een infographic met daarop de inkomsten, kosten en een aantal speerpunten. Daarnaast kunt u de uitgebreide toelichting bekijken op onze website.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS