Even bijpraten: stationsomgeving Best

Dinsdag 20 september 2022

De komende jaren gaat de gemeente, samen met ontwikkelaar SDK Vastgoed, aan de slag om de stationsomgeving in Best aantrekkelijker te maken. Wij betrekken partijen en mensen die belang hebben, bij dit project.

Rondom het station zijn veel voorzieningen zoals het busstation, de parkeerplaatsen, de fietsenstalling, het treinvervoer, horeca en bedrijven. Dagelijks maken talloze reizigers, passanten en omwonenden gebruik van dit gebied. Maar er zijn nog veel kansen en mogelijkheden om het gebied aantrekkelijker te maken voor jong en oud en om het aan te laten sluiten bij het centrum van Best. Vanaf nu brengen wij u regelmatig op de hoogte over ontwikkelingen rondom de stationsomgeving.

Wat gaan we doen?

De stationsomgeving in Best aanpakken, is noodzakelijk om aan te kunnen sluiten bij de huidige trends, regionale ontwikkelingen en wensen van partijen en mensen die belang hebben bij dit project. Denk hierbij aan een woningbouwopgave, aanpassingen aan het klimaat en de verkeer- en parkeeruitdagingen. Het vertrekpunt voor deze ontwikkeling zijn de vastgestelde kaders door de gemeenteraad en de input van partijen en mensen die belang hebben bij dit project. Hieronder leest u de vastgestelde kaders:

  • Het bouwen van 600 woningen voor onder andere 1- en 2 persoonshuishoudens, waarvan 180 sociale huur;
  • De stationsomgeving aantrekkelijker maken door meer groen, meer water, minder hittestress en ruimte voor dienstverlening, retail en cultuur;
  • Een goed Openbaar Vervoer Knooppunt maken. Dat wil zeggen: goed bereikbaar per fiets, goede parkeervoorzieningen voor forensen en een veilige in-/uitstap locatie voor autobussen.

De input van partijen en mensen die belang hebben bij dit project halen wij nog op in de komende periode.

Hoe staan we ervoor?

Samen met de ontwikkelaar SDK Vastgoed is de gemeente op dit moment in gesprek met een bureau dat een stedenbouwkundig ontwerp gaat maken voor het hele gebied rondom het station. Een stedenbouwkundig ontwerp is een tekening van de gewenste inrichting van een gebied waarop alle elementen, die ruimte vragen (de woningen, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het water) zijn weergegeven. Daarnaast voeren wij gesprekken met een participatiebureau. Zij gaan ons begeleiden in het betrekken van partijen en mensen die belang hebben bij dit project. Lees meer informatie over de stationsomgeving op PleinBest.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS