Kandidaat-wethouders bekend

Maandag 13 juni 2022

De formateurs van de gemeenteraad van Best - John Verheijen, Marius Ekamp en Jo van den Boogaard - hebben hun opdracht om te komen tot een college met breed draagvlak afgerond. Zij maken de namen van de kandidaat-wethouders bekend. Deze kandidaat-wethouders worden voorgedragen voor benoeming in de raadsvergadering van dinsdag 21 juni.

Véronique Zeeman

Ik ben Véronique Zeeman, 56 jaar en woon nu 27 jaar in Best. Ik ben getrouwd met Ed en heb 2 volwassen kinderen die deels uitwonend zijn en ons gezin is compleet met een vrolijke labrador. Ik zat 12 jaar in de gemeenteraad voor Best Open. Een lokale partij waar ik sinds de oprichting al lid van ben. Ik was ruim 8 jaar fractievoorzitter en ruim 4 jaar waarnemend voorzitter van de raad. Ook was ik 4 jaar lang lid van de Raadstafel 21. Ik ben de politiek in gegaan omdat ik iets wil betekenen voor de inwoners van Best. Vanuit betrokkenheid met mensen en hun leefomgeving en leefomstandigheden wilde ik meer doen dan alleen een mening over zaken hebben. Die drive om iets te betekenen voor anderen maakt ook dat ik me kandidaat heb gesteld voor het wethouderschap. Nu ik, naar mijn mening, voldoende politieke ervaring heb opgedaan, is het voor mij een logische stap.

Ik wil vanuit mijn rol als wethouder samen met ambtenaren en de raad nog meer sturing geven aan het sociaal domein in Best. Een portefeuille waar al veel goed gaat en veel staat als een huis. Toch denk ik dat we nu moeten gaan kijken waar we willen staan over een paar jaar. De samenleving verandert en staat voor nieuwe uitdagingen; in 2040 zijn we op het hoogtepunt van de vergrijzing, wat gaat dat betekenen? Wat gaan we doen met het welzijn van jongeren die door corona veel mentale klappen opliepen? Hoe sluiten we beter aan bij de leefwereld van inwoners, hoe krijgen we de zorg daar goed georganiseerd? Hoe zorgen we voor een echte inclusieve samenleving waar alle inwoners van Best zich goed voelen en waar verdraagzaamheid en acceptatie belangrijke waarden zijn?

Ik vind het enorm belangrijk om in nauw contact te staan met inwoners om goed te weten wat er speelt en te horen waar de gemeentezaken beter of anders moet regelen. Ik ben gemakkelijk benaderbaar en denk ook graag out of the box.  

Tot nu toe was ik altijd werkzaam in de Jeugdzorg, nu ruim 32 jaar. Ik begon als gezinsvoogd in de Jeugdbescherming. Na ruim 5 jaar ben ik managementfuncties gaan vervullen. De afgelopen 21 jaar was ik in dienst bij Combinatie Jeugdzorg. De laatste 7 jaar was ik manager Strategie & Zorg. Ik had in die rol heel veel contact met de gemeentes in Noordoost- en Zuidoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg.

Rik Dijkhoff

Ik ben Rik Dijkhoff, 64 jaar, getrouwd met Petra en we wonen met veel plezier in de nieuwe wijk Dijkstraten. We hebben 3 zonen en 4 kleindochters, waar we erg trots op zijn. De afgelopen 3 jaar ben ik wethouder geweest voor de VVD en ik ga voor een 2e termijn met een iets gewijzigde, maar wederom uitdagende portefeuille.

Mijn achtergrond ligt bij Defensie (Regiment Genietroepen) en na mijn functioneel leeftijdsontslag ben ik me gaan verdiepen in de lokale politiek. Nadat ik een aantal cursussen over de lokale politiek had gevolgd, begon ik als burgerraadslid bij de fractie VVD Best. Dit werd gevolgd door een periode van 4 jaar als raadslid in onze mooie gemeente. Vervolgens een uitdagende periode van 4 jaar als wethouder.
Mijn brede ervaring en interesse kan ik goed inzetten voor mijn wethouderschap.

Mijn portefeuille behelst o.a. financiën, sport, openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkeling. Een aantal speerpunten voor mij in de komende periode:

  • Behouden van een financieel gezonde positie voor de gemeente waarin ruimte is voor invulling van ambities.
  • Sportvoorzieningen op orde houden en verbetering waar nodig. Maar vooral deelname aan sport en gezond bewegen stimuleren.
  • Openbare ruimte van en voor onze inwoners zodat ze prettig kunnen wonen en verblijven.
  • Blijven bouwen ondanks de knelpunten.

Persoonlijk contact is voor mij een belangrijk aspect van mijn werk. Het enthousiasme, de gedrevenheid en de betrokkenheid van velen bij onze samenleving en leefomgeving is voor mij heel inspirerend en geeft me veel energie.

Ik ben trots op wat er de afgelopen jaren is bereikt, maar besef ook dat participatie nog niet breed wordt gevoeld in Best. En daar wil ik me extra voor inzetten.

Het liefste ga ik persoonlijk met u in gesprek en mijn fiets staat klaar om naar een locatie in Best te komen.

Bereikbaarheid is telefonisch vaak lastig, maar naast spontane ontmoetingen in het mooie Best kunt u me ook appen (06-33 08 91 08) of mij een e-mail sturen.

Stan van der Heijden

Mijn naam is Stan van der Heijden. Ik ben in Best opgegroeid maar woonde ook in andere plaatsen. In 2018 ben ik voor een 1e periode als wethouder vanuit ’s-Hertogenbosch weer naar Best verhuisd. Onze 2e zoon was toen net geboren. Onze dochter zag in 2019 in Best het levenslicht. Het wonen in Best bevalt uitstekend. Met jonge kinderen is het fijn dat er zulke goede voorzieningen zijn en dat je zowel natuur als de stad binnen handbereik hebt. Ook de nabijheid van de opa’s en oma’s helpt natuurlijk! Inmiddels zijn we helemaal geworteld: de kinderen gaan in Best naar school en hebben er vriendjes; mijn vrouw gaat na jaren als dansdocent nu als zijinstromer voor de klas in het basisonderwijs.

Zelf heb ik zin om een vervolg te geven aan mijn wethouderschap. Dat is dan wel met een deels gewijzigde portefeuille. Woonbeleid en cultuur zijn de belangrijkste nieuwe pijlers. Daarmee heeft mijn portefeuille betrekking op de maatschappij in de volle breedte: zowel wonen als werk en vrije tijd. Een combinatie - gericht op samenwerken en samenleven - die me goed past: ik word enthousiast van mensen die zich juist samen met anderen inzetten om wat te bereiken. Daar zet ik me de komende 4 jaar graag voor in.

Er gaat in de Bestse samenleving al veel goed maar sommige zaken kunnen - of moeten - nog beter. Het beleidsakkoord voor de komende periode geeft voldoende handvaten om verbeteringen in gang te zetten. Zo wordt algemeen gevoeld dat inwonerparticipatie beter kan. Dat onderschrijf ik ook; we worden ons steeds bewuster van de ideeën daarover bij onze inwoners. Maar nog interessanter vind ik wat we overheidsparticipatie noemen. Inwoners komen dan met initiatieven, bepalen mede de agenda en dragen een steentje bij aan de uitvoering van de plannen. Bij de wijkaanpak van Wilhelminadorp en Kantonnier experimenteren we al voorzichtig met zo’n werkwijze en dat smaakt naar meer.

Daarnaast wil ik de komende periode meer werk maken van ontmoeting met inwoners, ondernemers en organisaties. Dat kan met een spreekuur op het gemeentehuis of online, maar nog liever kom ik ter plaatse om een situatie nog beter te kunnen beoordelen.
Een afspraak maken was altijd al mogelijk, maar het is goed om dat wat meer uit te dragen. Voor veel inwoners is er toch een drempel. Dat is jammer, want die ontmoetingen geven waardevolle input maar ook de energie om zaken in gang te zetten.

Jan-Willem Slijper

Voor de meeste Bestenaren ben ik wellicht geen onbekende. Ik zat van 2010 tot 2018 voor D66 in de gemeenteraad. Sinds begin 2019 ben ik voorzitter van Best Duurzaam, een vereniging die op duurzaamheidsgebied het nodige van zich laat horen. Ook schrijf ik tweewekelijks een column in Groeiend Best over mijn persoonlijke worsteling met duurzaamheid.

En nu wethouder dus. Waarom? Nou, omdat ik vind dat op gebied van duurzaamheid en leefomgeving in Best veel moet gebeuren. De taak van de gemeente op die gebieden wordt alleen maar lastiger. De opgave in de energietransitie, wat eigenlijk maar een deel van onze duurzaamheidsopgave is, is al enorm. Maar ook de uitdagingen die we hebben in onze leefomgeving liegen er niet om. De nieuwe Omgevingswet geeft een goed stramien om meer vanuit een (leef)omgevings-ordening te denken dan vanuit een traditionele ruimtelijke ordening. Maar, hoe we dat verder handen en voeten gaan geven is nog wel een uitdaging. Hoe gaan we met onze schaarse ruimte om? Hoe richten we onze omgeving in zodat wij er prima mee uit de voeten kunnen, maar we daarbij ook rekening houden met de natuur en met de toekomstige generaties?  Dat wordt een gezamenlijke zoektocht en ik denk dat ik in die zoektocht het nodige kan bijdragen. En als je dan die mogelijkheid krijgt, moet je niet langs de kant blijven staan.

Wie ben ik? Ik ben Jan-Willem Slijper en ik woon in Best sinds 2000. Eerst samen met onze 3 kinderen, maar die zijn allang uitgevlogen. Mijn vrouw Renske, Sonja onze Mechelse Herder en ik zijn nu met zijn drieën. Ik werkte meer dan 32 jaar bij de Rabobank, maar ben daar een paar jaar geleden gestopt. Ik heb daar van alles gedaan, veel projectmanagement maar ook lijnfuncties, zoals dat heet. Ook ben ik na de val van de muur veel in Oost-Europa geweest. De laatste jaren zat ik in de ondernemingsraad. Niet in de eenvoudigste tijd, want de bank moest krimpen. En dan krijgen medewerkers en ook de ondernemingsraad het nodige voor hun kiezen. Ik denk wel dat me dat erg geholpen heeft om zaken van meerdere kanten te bekijken en altijd de samenwerking op te zoeken. Want je weet: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Wat dat betreft denk ik dat 8 jaar raadswerk, mijn voorzitterschap van Best Duurzaam en al mijn ervaring in een grote complexe organisatie als de Rabobank samen een goede ‘stageperiode’ zijn geweest voor mijn uiteindelijke stap: het wethouderschap in Best.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS