Lintjesregen 2022: 7 Koninklijke onderscheidingen in Best

Dinsdag 26 april 2022

Op dinsdag 26 april kregen 7 Bestenaren een Koninklijke onderscheiding. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau (LON). Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich vele jaren structureel en vaak onbaatzuchtig verdienstelijk hebben gemaakt voor onze (Bestse) samenleving. Burgemeester Hans Ubachs reikte de onderscheidingen uit bij de gedecoreerden thuis of op locatie. Dit deed hij samen met zijn echtgenote, gemeentesecretaris Jolie Hasselman, de wethouders Rik Dijkhoff, Ria van der Hamsvoord, Stan van der Heijden en Marc van Schuppen.

De heer M.M.C.M. (Mark) van Haaren (50 jaar) – LON

Mark van Haaren werd in 1978 op 7-jarige leeftijd lid van Scouting Oud Best. In 1988 werd hij vrijwilliger binnen scouting Oud Best. Binnenkort doet hij dat al 35 jaar, een hele prestatie!

Mark begeleidde de verkenners (jongens in de leeftijd 10 t/m 16 jaar) met scoutingactiviteiten en zorgde elke zaterdag voor een programma van minimaal 3 uur. Elk jaar ging hij de hele week mee op zomerkamp (bijvoorbeeld naar België), daarnaast ging hij minimaal 3 weekenden met overnachtingen mee. Hij is in die periode ook altijd betrokken geweest bij de grote evenementen, de gezamenlijke weekenden en de zomerkampen. Maar ook altijd de drijvende kracht op het gebied van logistieke zaken, onder andere in het beheer van alle materialen en bij culinaire activiteiten. Hij hielp ook altijd bij de organisatie van bijvoorbeeld de kerstbomenacties en vlooienmarkten.

In 2000 werd Mark materiaalbeheerder. Op zijn initiatief is het materiaalteam ontstaan. Dit team beheert en onderhoudt al het materiaal goed en schaft indien nodig nieuwe materialen aan. Afgelopen jaren zat hij in het organisatiecomité en was hij 1 van de kartrekkers van de complete verbouwing van het staflokaal en de bouw van het huidige magazijn.

4 Jaar was hij tijdelijk groepsbestuurslid en stapte daarna over naar het stichtingsbestuur.

Mark is de langstzittende vrijwilliger binnen scouting Oud Best! Hij is een kerel met een gouden hart voor de vereniging en de jeugd. Zijn tomeloze en onbegrensde inzet draagt bij aan de continuïteit van Scouting Oud Best. Aan personen zoals Mark van Haaren ontlenen wij als Scouting Oud Best ons bestaansrecht.

Foto: Freke van der Esch fotografie

De heer M.H.J. (Martien) van Laarhoven (90 jaar) LON

Martien van Laarhoven is al heel zijn leven lang vrijwilliger. Na zijn pensioen is hij nog meer vrijwilligerswerk gaan doen. Ondanks zijn hoge leeftijd (90) is hij nog steeds erg actief bij verschillende organisaties, voor familie en bekenden.

Voor de Sint-Odulphuskerk maakt Martien sinds 2002 deel uit van de onderhoudsploeg van het kerkhof. Hij vindt het fijn als het kerkhof en de parkachtige pastorietuin er mooi bij liggen. Ook helpt hij bij het poetsen van de kerk en het opruimen na de speciale vieringen/activiteiten. Tijdens de jaarlijkse Sint-Odulphusprocessie draagt hij de vaandels of beelden.

Martien is vanaf het begin lid van buurtvereniging OVS, helpt vanaf 1991 bij de jaarlijkse vlooienmarkt en haalt sinds 1994 (maandelijks) mee het oud papier op. In de periode 1995-1996 heeft hij ook een belangrijke bijdrage geleverd bij de bouw van het buurthuis en het aanplanten van de bijbehorende tuin. Het onderhoud voert hij sindsdien met veel passie uit.

Vanaf 2010 helpt hij, via het bewonersoverleg Best Oost/De Vleut, 2 keer per jaar mee bij de opschoonochtend in De Vleut.

Voor onder andere KWF heeft hij jarenlang gecollecteerd in zijn wijk.

Bij de "Kanidas" begeleidt hij bewoners in een rolstoel van en naar de mis.

Martien van Laarhoven staat al heel zijn leven klaar voor andere, soms ook voor eenzame mensen. Dat vindt hij vanzelfsprekend. Hij is erg sociaal en geniet van de contacten. Zijn liefde voor de tuin en de natuur zorgen dat hij veel buiten komt. Hij is een bijzonder mens met een groot, warm hart!

Foto: Freke van der Esch fotografie

Mevrouw J.P.M. (Jo) de Bresser-van de Looij (80 jaar) LON

Jo de Bresser heeft meerdere jaren vrijwilligerswerk gedaan voor meerdere organisaties.
Vanaf 1996 tot 2020 was Jo een zeer actieve en betrokken vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Best. Ze organiseerde in de “Zessprong” Welfare-activiteiten en nam deel aan de crea-groep. De hier gemaakte producten werden verkocht op de "markt/fancyfair". De opbrengst was voor het organiseren van nieuwe activiteiten, die ze ook deels bedacht. Later werd ze, wekelijks, ook gastvrouw en activiteitenbegeleider bij een groep ouderen waar ze konden kaarten, breien, knutselen en kienen. Ze regelde prijzen en deed de inkoop. In het vakantiehuis van het Rode Kruis verleende ze 10 jaar lang allerlei hulp aan mensen die niet meer zelfstandig op vakantie konden. Op deze manier beleefden zij toch een leuke vakantieweek. Thuis maakte ze welkomstkaartjes met een persoonlijk gedichtje voor de gasten en gezellige menukaartjes voor op tafel. In 1990 begon ze met collecteren in het buitengebied van Best voor Handicap.nl.

Jo is vanaf 1999 interieurverzorgster in de Sint-Odulphuskerk. Ze poetst hier onder andere het koper en helpt ze bij de grote schoonmaak. Al 15 jaar is ze actief bij het jaarlijkse driedaagse zieken/ontmoetingsTriduüm. Samen met haar man leverde ze een belangrijke bijdrage aan de restauratie van de kerk (1988).

Sinds 2008 is Jo ook vaste vrijwilliger bij Archipel Zorggroep. Bij het Eetpunt, waar elke week ongeveer 15 mensen komen eten heeft ze jarenlang het eten uitgeserveerd en een luisterend oor geboden aan de gasten. Sinds 2010 helpt ze bij het kienen en verzorgt ze het vervoer van mensen van en naar de kerk die graag de mis bijwonen.

Jo de Bresser is al heel lang van bijzondere waarde voor familie, vrienden en andere mensen. Als iemand haar nodig heeft, dan staat ze klaar. Ze staat bekend als een zeer betrokken vrijwilliger.

Foto: Freke van der Esch fotografie

De heer J.G.P.C. (Jan) Lodewijks (68 jaar) LON

Jan Lodewijks was van 1961 tot 1981 misdienaar bij de Jozefkerk Tongelre in Eindhoven.

De Vereniging Valkenhorst organiseerde zoal voetbal-, tafelvoetbaltoernooien en playback-/soundmixshows. Jan maakte in de periode 1978 tot 2015 de wedstrijdschema’s, regelde dat alles op rolletjes liep en zorgde voor een goede sfeer. Hij heeft met name de voetbalvereniging op de kaart gezet.

Jan is in de jaren ’70 tot begin jaren ’80 elke zaterdag leider geweest bij Scouting Sint Frans in Eindhoven. Hij bedacht leuke programma’s en zorgde voor de organisatie van de activiteiten. Ook ging hij graag mee op kamp en is hij penningmeester geweest.

Bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), waar hij werkte als financieel adviseur, is hij vanaf 2008 een zeer actief lid van de kascommissie. Ook is hij lid van de kascommissie van de kunstcommissie binnen de TU/e.

Voor voetbalvereniging Best Vooruit is Jan al 25 jaar een hele bijzondere vrijwilliger. Hij heeft vele functies gehad, onder andere trainer E8, E2, E1, E-coördinator, jeugdvoorzitter, organisator E- en F-kamp, barvrijwilliger, lid carnavalscommissie, lid hoofdbestuur, voorzitter technische commissie, coördinator onderhoudsploeg, plaatsvervangend terreinmeester, wedstrijdomroeper, coördinator kledingcontainer, jeugdscheidsrechter en scheidsrechter G-voetbalteam.

Zijn inzet op menselijk vlak en zijn loyaliteit naar het hoofdbestuur zijn erg uniek. Hij is daarom ook erelid van Best Vooruit. Jan is een onlosmakelijk onderdeel van een vereniging waar vele jongeren, ouderen en mensen met een beperking wekelijks plezier aan de voetbalsport beleven.

Jan is vanaf 2016 lid van de kas/controlecommissie bij Golf & Recreatiepark ’t Caves in Wintelre. Hij brengt verslag uit in de algemene ledenvergadering.

Jan Lodewijks is al meerdere jaren bij verschillende verenigingen een zeer betrokken en zeer gewaardeerd actief vrijwilliger. Iedereen kent Jan en weet hem te vinden.

Foto: Freke van der Esch fotografie

Mevrouw A.H.M. (Paula) Millenaar – van Zijl (73 jaar) LON

Paula Millenaar was in 1974 medeoprichter van handbalvereniging Aristos. Sinds 1988 zit ze in de technische commissie, is ze wedstrijdsecretaris en houdt ze de ledenadministratie bij.

Paula stelt wedstrijdprogramma's op en regelt met de gemeente de contracten voor de zaalhuur. Daarnaast maakt ze de schema's voor de halleiding en de planning voor de scheidsrechters. Ze is het communicatiekanaal naar de leden en de commissies. De ledenlijst voor zowel Aristos als het Nederlands Handbal Verbond houdt zij altijd bij. Ook stelt ze het jaarverslag voor de algemene ledenvergadering op.

Bij de Stichting Sinterbest is Paula sinds 2010 “Moeder van het pietenhuis”. Zij kent Sinterklaas heel goed. Ze is de stille en drijvende kracht. Sint en zijn pieten worden bij hen thuis aangekleed, geschminkt en ze verzorgt de catering. De kleding, baard en pruiken onderhoudt en bewaart ze. Tijdens de vele Sinterklaasvoorstellingen controleert ze de toegangskaarten en is ze gastvrouw.

Paula is al 34 jaar actief voor de Schoolsport Olympiade. Ze ondersteunt bij de vergaderingen van het comité en regelt de prijzen. Ze verzorgt met haar vriendin de lunchpakketten en drankjes voor de meer dan 200 vrijwilligers en het organiserend comité.

Bij de theaterproducties van Toneelvereniging “De Narrekap” draagt zij haar steentje bij met het controleren van de toegangskaarten en staat ze achter de bar.

Paula Millenaar staat met haar vele activiteiten bekend als zeer betrokken vrijwilliger. Met haar enorme en langdurige inzet maakt ze het verschil.

Foto: Freke van der Esch fotografie

De heer D. (David) Rademaker (79 jaar) – LON

David Rademaker werd na zijn pensioen (1999) fulltime vrijwilliger bij de kerkgemeenschap Volle Evangelie Gemeente Filadelfia. In 2003 is hij ingezegend als voorganger. Met veel inzet, en niet alleen tijdens de zondagse eredienst, is hij zeven dagen in de week actief. Ook is hij initiator van het buurtfeest, de Praisemiddag (interkerkelijke samenwerking met andere kerken in heel Nederland) en de koffie-inloop waar iedereen welkom is voor een praatje of gebed.

David staat altijd klaar om mensen te helpen (opvang, klussen, financiële vragen, voeding en geestelijke zorg). Hij wordt gezien als de leider die eerst naar de behoeftes van mensen om hem heen kijkt. Mensen spreken hem gemakkelijk aan. De liefde van God is zijn passie. Door zijn manier van benaderen en helpen van de medemens is de Filadelfia Gemeente een belangrijke schakel geworden voor velen.

Meer dan 40 jaar is hij erg actief als geestelijk en pastoraal werker vanuit de kerk. Hij zorgt altijd voor de zwakkere, minderbedeelde mensen en asielzoekers. En nam zelfs mensen in huis zonder onderdak. Hij heeft een actief kerkelijk leven en zorgt er samen met anderen voor dat de kerk levend blijft, in het bijzonder tijdens de coronatijd. Ook toen hij in het ziekenhuis lag, heeft hij waar het kon met mensen gebeden of in stilte op afstand.

David Rademaker is een bijzonder dienstbaar mens. Hij zet zijn leven vooral in om voor mensen om hem heen te zorgen.

Foto: Freke van der Esch fotografie

De heer G. (Gaston) Slagers (69 jaar) LON

Gaston Slagers in maart nam afscheid als raadslid van het CDA. Omdat de uitreiking van het lintje in maart niet haalbaar bleek, is de uitreiking verschoven naar de Lintjesregen.

Gaston was vanaf 2010 raadslid en vanaf maart 2018 tot augustus 2020 ook fractievoorzitter van het CDA. In de laatste raadsperiode was hij ook voorzitter van de auditcommissie.

Naast zijn raadslidmaatschap zette Gaston zich ook intensief in voor andere organisaties, zoals als voorzitter van KBO Best, lid van de Adviescommissie Beleid KBO Brabant, bestuurslid SeniorenRaadBest, bestuurslid Rode Kruis afdeling Best, bestuurslid Jongeren Centrum TODO, voorzitter Bewonersoverleg de Leeuwerik en lid van de Raad van Toezicht Bibliotheek Best.

Gaston Slagers is een zeer betrokken en erg actieve vrijwilliger met het hart op de juiste plaats.

Foto: Freke van der Esch fotografie

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS