Start aanleg glasvezelnetwerk op bedrijventerreinen

Vrijdag 22 april 2022

De gemeente Best is in overleg met Glaspoort, een samenwerking tussen APG en KPN, overeengekomen dat zij een nieuw glasvezelnetwerk aanleggen op de 3 bedrijventerreinen (’t Zand, Heide en Breeven) van Best. Glaspoort heeft de ondernemers hierover per brief geïnformeerd. Hieronder leest u er meer over.

Aansluiting op het glasvezelnetwerk

Uw bedrijf kan kosteloos op het nieuwe glasvezelnetwerk aangesloten worden. De aansluiting wordt dan tot in de meterkast aangelegd. Kiest u ervoor om hiervan geen of misschien later gebruik van te maken dan wordt de aansluiting tot op de perceelsgrens aangelegd. Voor meer inhoudelijke informatie of hiervoor aanmelden verwijzen wij u naar de brief die u van Glaspoort heeft ontvangen of de website www.glaspoort.nl.

Start werkzaamheden op 25 april

De graafwerkzaamheden beginnen maandag 25 april en duren ongeveer 2 maanden. Daarna is Glaspoort nog ongeveer 2 maanden bezig met de werkzaamheden in de meterkast bij de bedrijven die gebruik willen maken van het aanbod van Glaspoort.

Toezicht en informatie

Vanuit de gemeente Best is Marco Brugmans toezichthouder op de werkzaamheden. U kunt hem voor vragen of opmerkingen bereiken via email m.brugmans@gembest.nl of telefonisch via telefoonnummer 14 0499.

Voor meer informatie kunt u ook de aanlegtekening bekijken. De werkelijke aanleg van de glasvezelkabel kan soms iets afwijken van de tekening. Tijdens de werkzaamheden wordt er namelijk rekening gehouden van de situatie op uw perceel, waardoor de exacte ligging van de nieuwe kabels anders kan zijn.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS