Koninklijke Onderscheiding Guus van Zalingen

Vrijdag 25 maart 2022

Op vrijdagavond 25 maart ontving Guus van Zalingen een Koninklijke onderscheiding. Guus kreeg de onderscheiding bij zijn afscheid (na ruim 30 jaar) van voetbalvereniging Wilhelmina Boys. Al die jaren stond hij bij de club bekend als een zeer betrokken en actieve vrijwilliger. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau (LON). Burgemeester Hans Ubachs reikte, namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, de onderscheiding uit op de vrijwilligersavond.

Guus van Zalingen begon bij voetbalvereniging Wilhelmina Boys in 1991 als trainer en begeleider van het jeugdteam. Al vrij snel werd hij afdelingscoördinator van de E-afdeling. Hij was altijd aanwezig op de trainingsavonden en wedstrijddagen. Guus organiseerde zaalvoetbaltoernooien voor de E-afdeling, de jaarlijkse jeugd- en penaltytoernooien, de puzzeltochten tijdens de nieuwjaarswandelingen en was hij 25 jaar de organisator van het E-kamp. Vanaf juli 1998 was hij secretaris en budgethouder van de jeugdcommissie. Daarnaast was hij het aanspreekpunt voor leden en derden. Ook verving hij een aantal keer de voorzitter van de jeugdcommissie.

Door zijn geweldige lange staat van dienst was hij de grote vraagbaak binnen de jeugdafdeling als het ging om voetbal- of organisatorische vragen. Hij was op de hoogte van de vele regels en regelementen van de KNVB en had zijn contacten binnen de KNVB. Zijn hoofdtaken lagen altijd bij de jeugd. Daarnaast heeft hij ook een belangrijke rol gespeeld bij de grote evenementen (onder andere het 75-jarig jubileum) en bij het oliebollen bakken met oud en nieuw. Verder heeft hij alle stagiaires binnen de vereniging (maatschappelijke stages en afstudeerprojecten/-stages) begeleid. De vereniging heeft door Guus zelfs het certificaat "Erkend Leerbedrijf" mogen ontvangen. Guus heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de "Open-Club"-initiatieven. Dat deed hij samen met een procesbegeleider van de Rabobank. Het multifunctioneel gebruik van de sportaccommodatie krijgt verdere invulling via het lokale "Sportakkoord" van onze gemeente.

Guus heeft aangegeven te stoppen als vrijwilliger bij v.v. Wilhelmina Boys. Met zijn afscheid verliest deze voetbalvereniging na ruim 30 jaar een vrijwilliger met een enorm grote betrokkenheid en dan vooral bij de jeugd. Zijn tomeloze inzet was van grote toegevoegde waarde voor de voetbalvereniging. Hij is een zeer belangrijke schakel in de continuïteit van de jeugdafdeling geweest.

Naast zijn werkzaamheden voor de Wilhelmina Boys is Guus sinds 2014 actief bestuurslid van de Bier- en Verzamelaarsvereniging BAV. Naast zijn huidige algemene taken als bestuurslid en secretaris, behoorde in de beginperiode ook het beheer van de BAV-shop en het verwerken van de bestellingen tot zijn taken. Vanaf 2016 is hij zeer actief binnen en buiten het bestuur als secretaris.

Tenslotte is Guus al vanaf 1976 vrijwilliger bij Biljartvereniging G.K.G.T. ”Gezelligheid Kent Geen Tijd” en sinds 2001 penningmeester. Als bestuurslid maakt hij het competitieschema en verwerkt de wedstrijduitslagen. Ook is hij betrokken bij de organisatie en uitvoering van evenementen/feestelijkheden van de vereniging, zoals jubilea en verenigingsfeesten.

KO Guus van Zalingen

Foto: Freke van der Esch

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS