Gemeenteraad stelt kaders stationsomgeving vast

Dinsdag 15 maart 2022

De stationsomgeving is één van de belangrijkste ontwikkelgebieden in Best. In het gebied gebeurt veel. Er zijn vervoersbewegingen, passanten en omwonenden, horeca en er zijn bedrijven gehuisvest. Een actuele kijk op het Bestse stationsgebied is noodzakelijk om aan te kunnen sluiten bij huidige trends, ontwikkelingen en wensen. Denk hierbij aan de woningbouwopgave, klimaatadaptatie en de verkeer- en parkeeroplossingen. De gemeenteraad heeft op 8 maart 2022 kaders vastgesteld. Hieronder leest u meer informatie.

Besluit

Afgelopen periode heeft de gemeenteraad aan de knoppen gedraaid. Door middel van een vernieuwende methode hebben zij keuzes gemaakt en daarbij kaders vastgesteld. Het programma waarmee gewerkt is, liet direct zien hoe de stationsomgeving eruitziet na het maken van bepaalde keuzes en het daar bijhorende kostenplaatje. Er werden verschillende kaders getest en vergeleken. De gemeenteraad heeft uiteindelijk het volgende besloten:

  • We gaan 600 woningen voor onder andere één- en tweepersoonshuishoudens realiseren, waarvan 180 sociale huur;
  • We maken het verblijven in de stationsomgeving aantrekkelijker (meer groen, meer water, minder hittestress, ruimte voor dienstverlening, winkels en cultuur);
  • We gaan het Openbaar Vervoer Knooppunt verder vormgeven. Dat wil zeggen: goed bereikbaar per fiets, parkeervoorzieningen voor forensen en een goede in-/uitstap locatie voor autobussen.

Deze kaders zijn het uitgangpunt voor de vervolgstappen.

Hoe betrekken wij de omgeving?

Met de kaders die vastgesteld zijn door de gemeenteraad kunnen wij samen met de omgeving vervolgstappen maken. Deze kaders zijn het (basis)uitgangspunt voor het gesprek met belanghebbenden. Wij gaan in gesprek met belanghebbenden om elkaars behoeften en wensen op te halen. We praten over verschillende thema’s zoals groen, parkeren, leefbaarheid, wonen en/of veiligheid.
Het stedenbouwkundig bureau maakt aan de hand van de input van de belanghebbenden, het resultaat van het ontwerpproces en de door de gemeenteraad vastgestelde kaders een eerste ontwerpschets. Kijk hier voor meer informatie over de stationsomgeving.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS