Raadsvergadering 13 december

Dinsdag 7 december 2021

Op maandag 13 december om 19.30 uur vindt de raadsvergadering plaats vanuit het Heerbeeck College.

Op de agenda staan onder andere:

  • Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Best.
  • Vaststelling BP Hulst ongenummerd.
  • Controleprotocol 2018-2021 en normenkader 2021.
  • Derde financiële rapportage.
  • Vaststellen RES 1.0.
  • Verordening Inburgering gemeente Best 2022.
  • Integratieonderzoek voor de bibliotheek.
  • Actualisatie Nota Parkeernormen.
  • Benoeming burgerleden V. Rukundo en V.J.P. Scheffer.
  • Aanwijzing griffier en plaatsvervangend griffier en afscheid griffier.

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen op de publieke tribune is besloten dat burgerleden, insprekers en de pers worden toegelaten in de raadzaal op het gemeentehuis. Als belangstellende kunt u de vergadering bekijken via https://best.notubiz.nl of Omroep Best. De vergadering kan eventueel ook vanuit de burgerzaal van het gemeentehuis gevolgd worden.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS