Gemeente Best tekent regioakkoord gezondheidsbevordering en preventie

Vrijdag 26 november 2021

Donderdag 25 november vond, onder grote belangstelling, de Kick-off van 'Vitaal in Brainport' plaats. Gemeente Best was één van de 70 betrokken organisaties die tijdens deze digitale feestelijke bijeenkomst het regioakkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ tekende.  Hiermee zetten we samen de schouders onder een beweging die ervoor moet zorgen dat in 2030 alle inwoners van de Brainport-regio tenminste 3 extra jaren leven in goede gezondheid. En waarin de gezondheidsverschillen met 20% zijn afgenomen.

Samen staan we voor een uitdaging

Dat er ingrijpende en duurzame veranderingen nodig zijn binnen het zorgstelsel, de samenleving en de financiering van zorg is inmiddels bij de meeste mensen bekend. Samen staan we voor deze uitdaging. Afgelopen jaar hebben Coöperatie Slimmer Leven, GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’, GGD Brabant-Zuidoost en gemeente Eindhoven daarom het initiatief genomen om een regioakkoord op te stellen. Daarin staan een gezamenlijke visie/missie, een veranderaanpak en afspraken rondom gezondheidsbevordering en preventie.

Samenwerking bevestigd

Tijdens de Kick-off van Vitaal in Brainport hebben de 4 initiatiefnemers het regioakkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ namens hun achterban digitaal ondertekend. Daarnaast hebben 70 individuele organisaties hun medewerking aan deze gezonde beweging toegezegd en zetten dit kracht bij met een handtekening onder het akkoord. Gemeente Best is één van deze organisaties en we nemen hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gezamenlijk streven we naar zoveel mogelijk deelnemers en een merkbaar resultaat voor de inwoners.

Samen voor een gezonde leefstijl in een gezonde omgeving

De kracht in de regio ligt bij het samen werken aan een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving. Er is veel energie en er zijn talrijke initiatieven op het gebied van gezondheid, vitaliteit en preventie van gemeenten, wijken, scholen, ondernemers, verenigingen, bedrijven en inwoners.

Initiatieven binnen onze gemeente

Ook binnen gemeente Best zijn we actief op dit gebied. Er is behoefte aan richting, verbinding en synergie, zodat we activiteiten samen kunnen oppakken, van elkaar kunnen leren en groter kunnen maken wat goed werkt. Wethouder Ria van der Hamsvoord: “Daarom volop actie in de regio en in Best. Wanneer we ons gedrag een beetje veranderen, levert dit groot verschil op”.

Aanhaken op beweging

Vitaal in Brainport pakt dit op en zorgt ervoor dat we samen sterker staan. We zorgen ervoor dat gezond leven een permanente beweging wordt die onze regio kenmerkt. En dat dit goede initiatief aanstekelijk werkt voor iedereen. Wil je ook aanhaken? Neem dan contact op via info@slimmerleven.org.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS